رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

معرفی ریاست

 
 
ریاست مرکز بهداشت شهرستان شیراز شهدای والفجر 
 
 

نام و نام خانوادگي  :  دکتر احمد رضازاده


پست مربوطه  :رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز - شهدای والفجر

تلفن تماس : 32352405-071

 

مدرك تحصيلي: پزشک عمومی

 

 

 دکتر احد رضا زاده

 

 

 

                              سوابق مدیریتی

 

 

 

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس -  7 سال
رئیس شبکه بهداشت و درمان کوار - 2 سال