رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

جمعه, 29 دی 1396

معرفی ریاست

 
 
ریاست مرکز بهداشت شهرستان شیراز شهدای والفجر 
 
 

نام و نام خانوادگي  :  دکتر عبدالحسین فرح بخش


پست مربوطه  : رییس مرکز بهداشت شهدای والفجر

تلفن تماس : 32352405-071

 

مدرك تحصيلي: پزشک عمومی

 

 

 
 

                              سوابق مدیریتی

 

 

 

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان نی ریز
رئیس شبکه بهداشت و درمان نی ریز
رئیس شبکه بهداشت و درمان استهبان
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان
مدیر درمان بیمارستان نمازی شیراز
رئیس بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

رییس مرکز بهداشت شیراز-شهدای انقلاب

سرپرست بیمارستان مادر و کودک شوشتری