رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

واحد آزمايشگاه آب و فاضلاب

واحد آزمايشگاه آب و فاضلاب

 

معرفي واحد:

   آزمايشگاه آب و فاضلاب تا سال 1370  قسمتي از آزمايشگاه آب و مواد غذايي و آرايشي بهداشتي که زير مجموعه معاونت دارو و درمان بود، زير نظر واحد امور دارو و مواد غذايي فعاليت مي کرد. از اين تاريخ به بعد آزمايشگاه آب و فاضلاب فعاليت مستقل را زير نظر مرکز بهداشت شهرستان شيراز آغاز نمود. مستقل شدن آزمايشگاه سبب پيشرفتهای محسوس آزمايشگاه آب و فاضلاب گرديد.

شرح وظايف آزمايشگاه آب:

انجام آزمايشهای شيميايي منابع آب شهرستانها و روستاهای استان فارس؛
انجام آزمايشهای ميکروبي منابع آب شهر شيراز و روستاهای آن؛
انجام آزمايشهای شيميايي و ميکروبي آب معدني و آبهای بسته بندی؛
انجام آزمايشهای شيميايي و ميکروبي آب استخرهای شنا (استخرهای روباز در فصل تابستان و پوشيده در تمام فصول سال)؛
کنترل بهداشتي آب بيمارستانهای شهرستان شيراز؛
کنترل بهداشتي آب کارخانه های مواد غذايي؛
کنترل بهداشتي آب پادگانها و يگانهای نظامي؛
کنترل بهداشتي آب مراکز عمومي (مدارس . دانشگاهها ...).

 

* آزمايشگاه آب و فاضلاب آمادگي همکاری در زمينه طرحهای تحقيقاتي مربوط به آب و فاضلاب را دارد که شامل آزمايشهای ميکروبي . شيميايي و بيولوژيکي مطابق با روشهای استاندارد مي باشد.

 

  نمودار مراحل انجام کار آزمايشگاه آب مركز بهداشت شهداي والفجر  

  دستورالعمل نحوه درخواست آزمايش آب   

  تعرفه آزمايشهای شيميايي و ميکروبي آب و فاضلاب   


اين آزمايشگاه شامل پنج قسمت مي باشد:

  1. آزمايشگاه شيمي
  2. آزمايشگاه ميکروبي
  3. آزمايشگاه فاضلاب
  4. آزمايشگاه بيولوژيکي
  5. آزمايشگاه آلودگي هوا

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد