رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

واحد روابط عمومی

تاريخچه تاسيس روابط عمومي


شيوه نـوين روابط عمومي در ايـران با ملي شدن صنعت نفت هـمزمان است، وزارتخــانه ها و سازمانـهاي زيادي به منظور نشر اخـبار و ارائه عملـكرد انجـام شده و ارتباط مردمـي و تسلط برافكار عمومي و ايجاد ارتباط با رسانه هاي همگاني نياز خود را در اين زمينه احساس كرده و روابط عمومي را به شكل نخستين آن آغاز كردند.
نخستين روابط عمومي در ايران به طور رسـمي در مرداد ماه سال 1332 شمسي در شركت سابق نفت ايران آغاز به كار كرد واولين گردانندگان آن دكتر نطقي استاد علوم ارتباطات و شاعر ونويسنده معاصر مرحوم ابوالقاسم حالت بودند كه بعدا استاد ابوالفضل مرعشي نيز به اين جمع پيوست.

در بسياري از سازمانها و ادارات تا سال 1345 اداراتي به نام تبليغات و انتشارات و يا انتشارات و اطلاعات فعاليت مي كردند كه از اين تاريخ به بعد نام اين ادارات به روابط عمومي تغييركرد.در سـال 1345 مسئولان شركت ملي نفـت ايران ، موسسه مطبـوعاتي كيـهان ، دانشگاه تهران و وزارت اطلاعات و جهانگردي وقت به فكر تاسيـس يك مركز آموزش عالي براي رشته روابط عمومي افتادند.

اين مركز يك سال بعد افتتاح شد و بيش از صد نفر دانشجو از ميان فارغ التحصيلان دوره دبيـرستان را جهت تحصيل در دوره ليسانس روابط عمومي پذيرفت اين مركز درآغاز نام مؤسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي را براي خود برگزيد.
اين مؤسسه پس ازچندي نام (مؤسسه علوم ارتباطات اجتماعي) را به خود گرفت و بعدها به (دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي) تغييرنام داد و تا سال 1358 به فعاليت مشغول بود . درطول 13 سال فعاليت اين دانشكده نزديك به هزار نفر موفق به اخذ مدرك ليسانس روابط عمومي از آن شدند.

 

آشنايي با پايه گذار روابط عمومي علمي در ايران

دكتر حميد نطقي ، در 11 شهريور 1299 هجري شمسي در تبريز متولد شد. و در اين شهر تحصيلات ابتدايي خود را آغاز كرد و سپس با خانواده خويش به شهر آستارا مهاجرت نمود و در مدرسه ، حكيم نظامي ، اين شهر به ادامه تحصيل پرداخت. دكتر (نطقي) سپس به تهران آمد و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تحصيل مشغول شد ودر سال 1321 با درجه ليسانس از اين دانشكده فارغ التحصيل و تحصيلات خود را در رشته حقوق قضايي و در مقطع دكتر ا در دانشگاه استانبول آغازكرد. دكتر (نطفي) در سال 1327 به ايران بازگشت ودر سال 1330 به مديريت روابط عمومي شركت نفت منصوب شد و ازآن زمان به بعد فعاليت هاي خود را در زمينه روابط عمومي آغازكرد . پس از تاسيس (موسسه عالي روز نامه نگاري و روابط عمومي) در سال 1346 از دكتر (نطقي) جهت مديريت گروه روابط عمومي و تدريس دروس تخصصي اين رشته دعوت به عمل آمد . در نتيجه وي از شركت ملي نفت ايران جدا و كار خود را به طور تمام وقت در اين مؤسسه آغاز كرد.

دكتر (نطقي) در سال 1351 جهت بررسي نحوه آموزش رشته روابط عمومي در دانشكده هاي آمريكا و تهيه و تـدوين يك برنامه جامـع آمـوزشي اين رشته ، سفري بـه اين كـشور نمود و پس از اين سـفر تحقيقاتي برنامه پيشنهادي خود را به شـوراي عالي دانشكده علـوم ارتباطات اجـتماعي تقديم نمود كه مورد تاييد و تصويب مسئولين قرار گرفت . دكترنطقي تا سال 1357 مصادف با انقلاب اسلامي در سمت خود به عنوان رئيس اداره روابط عمومي باقي بود . وي در سال 1350 كتاب ، مديريت و روابط عمومي ، را تاليف نمود . دكترنطقي ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، با توجه به حذف رشته روابط عمومي از نظام آموزش كشور ، همچنان به فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و مشاوره اي خود در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي كه نام جديد همان مؤسسه عالي روز نامه نگاري و روابط عمومي بود، ادامه داد. درپي تلاش هاي ايشان و آقاي دكتر ، كاظم معتمدنژاد ، مجددا در سال 1366 رشته روابط عمومي به عنوان يك رشته در مقطع كارشناسي مورد تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفت . در سال 1377 از دكتر نطقي در مراسمي كه توسط انجمن روابط عمومي ايران برگزار شد قدرداني بعمل آمد ودرسال 1378 با تربيت هزاران شاگرد ، كه هركدام امروزه خود استاد در اين رشته مي باشند جهان را ترك و به ملكوت اعلا پيوست.

منبع : www.prsir.org

 

پيدايش روابط عمومي نوين درجهان

اصطلاح روابـط عمومي به مفهوم كنوني نخستين بـار در سال1897 در سالنامه يـك مؤسسه راه آهن آمريكا مطرح شد و فعاليت آن بـه شكل كنوني اززماني آغاز شد كه مؤسسه هاي اقتصادي ودولتها افكارعمومي رادرسرنوشـت خود مؤثردانسته ودريافتند كه فقط ازطريق روابط عمومي است كه مي توان اذهان عمومي را مجذوب كرده و به فعاليت خود رونق بخشند. در سال 1964 ميلادي فاينانشنال تايمز از(روابـط عمومي) به عنوان صنعتي بـزرگ نام بـرد.

هم اكنون روابط عمومي بويژه دررشتـه هايي مانندعلوم اجتماعي و مديريـت مقام والايي كسب نموده وبـه عنوان يكي از شعب تخصصي علوم اجتماعي در دانشگاهها تدريس مي شود. هرچند روابط عمومي پيشينه اي به اندازه كل تاريخ دارد اما ابزارهايي كه در اين جهت مورد استفاده قرارگرفته شاهد تغيير وتحولاتي عميق بوده است .بخصوص بعد از جنگ جهاني اول تـوجه خاصي به روابط عمومي علمي شد ودر سالهاي بـعد از جنگ دوم جهاني به اين اهميت افزوده شد.

(ليوي لي)خبرنگار اقتصاد مطبوعات آمريكا نخستين كسي بـود كه دفتر روابط عمومـي را به شيوه نوين امروزي درشهر نيويورك درسال 1906 تاسيس كرد وازهمين روبـه پـدر روابط عمومي درسراسرجهان معروف است واصول تكنيكي راكه امروزه كارشناسان روابط عمومي بـه كار مي بـرند ابداع نمود واعتماد داشت تبليغ و انتشار مطالب درباره شخص يـا سازماني در صورتي كـه با عمل صحيح تاييد و پشتيباني نشود بي فايده خواهد بود.

 

انجمن جهاني روابط عمومي

درسال 1955 به منظور برقراري ارتباط بين دست اندركاران وعلاقمندان روابـط عمومي درسطح جهان و بـاهدف توسعه و پيشرفت ايـن رشته و ايجاد نهادهاي بين المللي وتخصصي براي هماهنگي تـلاش ها وتبادل تجارب بين همه كارگزاران روابط عمومي درسطح جهاني واز ميـان برداشتن مشكلات و موانع آن وتلاش براي افزايش اهميت، ضرورت وجايگاه روابط عمومي در تحقق اهداف مديران وسازمان ها، انجمن تخصصي به نام (انجمن جهاني روابط عمومي) بوجود آمد.
اين سازمان جهاني تاكنون بـه عنوان فراگيرترين واثرگذارتريـن سازمان حرفه اي وتخصصي روابط عمـومي درسطح جـهان شناخته مي شود و بـا فعاليت ها و اقدامات گوناگون درتوسـعه و تكامل ايـن رشته بسيار مؤثر بوده است.
تلاش هاي اين سـازمان جهاني در طول 46 سال عمر خود باعث شده است فعاليت هاي روابط عمومي از سوي مديـران به عنوان اقدامات مديريتـي حساس، پراهميت و ضروري شناخته شده و عملـكردها درسطح كارشناسانه ترين، مطلوب تر و نوآورانه تري انـجام گيرد.وافق هاي تازه تري پيش روي آن به نسبت ساير عرصه هاي مديريت گشوده شود.

 

كنگره جهاني روابط عمومي

كنـگره جهاني روابط عمومي هرسه سال يـك بار در يكي از كشورهاي جهان از سوي انجـمن جهانـي روابط عمومي، انجمن هاي قاره اي، ملي و مؤسسات روابط عمومي با شركت صدها كارشناس، استاد و پژوهشگر روابط عمومي تشكيل مي شود.
در اين كنگره روندها وچشم اندازهاي آينده روابط عمومي ومسائل و مشكلات جهاني، قاره اي و ملي آن مورد تـوجه و تجزيه و تحليل قرار مـي گيرد و سمت و سو و افق هاي حركت روابط عمومي توصيه و ترسيم مي شود. در حقيقت اقدامات اين كنـگره و مسابقه دوسالانه جهاني روابط عمومي مكمل يكديگر مي باشند و ازتلاشهاي توسعه بخشي روابط عمومي است‌كه ازسوي انجمن جهاني روابط عمومي دركنار ساير فعاليت هاي اين انجمن صورت مي‌گيرد.

 

 

شرح وظايف وتشکيلات روابط عمومي

با بررسي تعاريف مربوط به روابط عمومي، مي توان گفت که مهمترين وظيفه روابط عمومي،شناخت افکار عمومي و نفوذ در آن برای جلب رضايت افکار عمومي از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بيرون از سازمان دنبال مي شود. بي ترديد،اين وظيفه، در قالب مجموعه ای از فعاليتهای ارتباطي صورت مي گيريد که تحت عناوين نسبتاً ثابتي شامل ارتباط با رسانه ها و سازمانها، ارتباط مردمي، پژوهش، آموزش، برنامه ريزی، انتشارات، نمايشگاهها، سنجش افکار و پشتيباني از آنها ياد مي شود.

شرح وظايف :

الف ) ارتباطات

ب ) انتشارات

ج) سنجش افکار

د ) آموزش ، پژوهش و برنامه ريزی

 

الف ) ارتباطات

سياستگذاری،برنامه ريزی و کاربرد شيوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف،سياستها، فعاليتها، برنامه ها، کارکردها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه؛

گرد آوری، جمع بندی و تحليل نظرها و ديدگاههای مردم، نخبگان و رسانه ها در زمينه فعاليتهای سازمان و ارايه آن به مديريت؛
تلاش برای تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين کارکنان و مديران و هميت سازماني و زمينه سازی برای برقراری ارتباطات بين آنان؛
اعلان مواضع سازمان؛
عضويت و شرکت در جلسه های مهم سازمان به منظور آگاهي از سياستها، خط مشي ها، برنامه ها و روند فعاليتها ونيز آگاهي از نتايج ساير نشستها و گردهم آيي ها و جلسه ها؛
تدوين " تقويم جامع ارتباطات سازماني" در قالب ملاقاتها و بازديدهاي مسئولان سازمان با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي،كاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي؛

تدارك تمهيدات و اقدامات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به مراكز و مسئولان سازمان؛
برنامه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد سازمان به انگيزه تنوير افكار عمومي؛
تدوين برنامه سالانه مصاحبه هاي مسئولان سازمان با مطبوعات متناسب با اولويتهاي سازماني و نيازهاي افكار عمومي؛
تهيه و تنظيم اطلاعات پايه اي از سازمان براي ارايه به مراجعان و ميهمانان سازمان به زبانهاي مختلف؛
ايجاد ارتباط احسن با مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري های رسمي جمهوری اسلامي و بهره برداري بهينه از آنها براي اطلاع رساني به مردم.

ب) نمايشگاهها


مديريت نمايشگاهها (سالانه ، دايمي و ...) در خارج و داخل سازمان با همكاري و مشاركت مراكز مربوط؛
طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان (متناسب با سلايق و علايق قشرها)؛
راه اندازي و اداره موزه و اتاق افتخارات سازمان؛
ترتيب دادن برنامه هاي بازديد كاركنان از طرحهاي شاخص سازمان؛
توليد و سفارش ساخت آگهي هاي تلويزيوني (تيزر) و فيلمهاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد و مستندسازي سازمان؛

ج) انتشارات

تدوين كتب، جزوهها و تهيه مواد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان؛
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارشهاي مربوط به سياستها، فعاليتها، طرحها و برنامه ها با شيوهها و قالبهاي موثر و مناسب؛
طراحي، تنظيم و تدوين نظامنامه اشتراك، تأمين و توزيع نشريات و مطبوعات برونسازماني و نظارت بر حسن اجراي آن؛
گردآوري و توليد مجموعه هاي موردي و ادواري به صورت موضوعي در قلمروهاي موردنياز مديران و كاركنان سازمان با استفاده از منابع مختلف از جمله مطبوعات كشور و همكاري با ساير حوزه ها در انتشار اين موارد؛
انتشار نشريه داخلي و برون سازماني سازمان؛
نظارت بر نحوه انتشار نشريات در سازمان.

د)سنجش افكار

تهيه گزارش‌هاي تحليلي ادواري (هفتگي/ ماهانه/ فصلي/ سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از سازمان براي ارايه به مديريت؛
نقد و بررسي و تحليل بازتاب فعاليت‌هاي سازمان در نظر اقشار مردم بويژه نخبگان، رسانه‌ها و دستگاه‌ها از يكسو و مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارايه گزارش آن به مديريت؛
سنجش افكار عمومي درون‌سازماني به منظور بازاريابي مسائل و ارايه راه‌كارهاي مناسب به مديريت؛
طراحي و اجراي نظام گردآوري پيشنهادهاي كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثرتر در بهبود جريان امور سازمان؛
تحليل محتواي مطبوعات به صورت ماهانه، فصلي و سالانه و ارايه نتايج آن به مديريت.

و) آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي

تهيه گزارش‌هاي عملكرد دوره‌اي از فعاليت‌هاي روابط‌عمومي؛
نوآوري، خلاقيت و طراحي فعاليت‌هاي جديد در قلمرو وظايف روابط‌ عمومي؛
نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها و اعمال نتايج حاصل در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آتي؛
تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانه؛
برنامه‌ريزي، برآورد و پيگيري براي دريافت اعتبارات مورد نياز روابط عمومي بر اساس برنامه عمل سالانه؛
طراحي و برنامه‌ريزي براي ارتقاي كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين سازمان و مردم و دستگاه‌ها و مديران و كاركنان با يكديگر بيانجامد؛
شركت دادن كاركنان در دوره‌هاي آموزشي متناسب با فعاليت‌هاي آنان؛
برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و مقطع‌دار روابط‌ عمومي؛
برگزاري همايش آموزشي براي آشنايي كاركنان روابط‌عمومي با جديدترين دستاوردهاي علوم ارتباطات و روابط ‌عمومي؛
سياستگزاري، هدايت و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه روابط‌ عمومي.

 

نقش روابط عمومي

نزديك به يكصد سال از پيدايش روابط عمومي ها در جهان مي گذرد. بنابر گفته اي حدود 800 تعريف متفاوت از روابط عمومي اظهار شده است. آنچه كه مي توان گفت، اين است كه روابط عمومي يك نياز همگاني است. روابط عمومي در پي بهره مندي از افكار عمومي براي اصلاح رفتار سازماني است.

كاركردهاي روابط عمومي شامل : قدرت بيان، فن خطابه، مدافعه، مذاكره، برقراري صلح، مشاوره و جمع آوري هوش و خرد مي باشد. روابط عمومي به عنوان يك مشاور، نقش رايزني را براي مديريت ايفا مي كند. اين پديده مانند نيروي الكتريسيته عمل مي كند. پديده اي كه اختراع شده است و از آن نمي توان چشم پوشيد. كاربر روابط عمومي يكي از ابعاد ضروري فرايند فعاليت هاي گوناگون مدرن است كه در سده بيستم و بيست و يكم شكل دموكراتيك بيشتري را به خود گرفته است.

واقعيت اين است كه روابط عمومي به سن تكليف رسيده يك سازمان براي ادامه زندگي و موفقيت، نيازمند آن است كه علت وجودي خود را بشناساند و تا جايي كه ميسر است، اين اطمينان را بدهد كه تمامي گروههاي اجتماعي كه با آنان به شكلي استراتژيك درگير است، در اين راستا گام بر مي دارند.بنابراين ايجاد ارتباطي موثر و روشن درباره هدف مورد نظر، در درون و بيرون از سازمان از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است و اين مهم به عهده روابط عمومي مي باشد.

روابط عمومي در كشور ما پيشينه اي 50 ساله دارد فلسفه بوجود آمدن دانشي به نام روابط عمومي اين بود كه دولتها به اين فكر افتادند تا مقداري از بودجه كشور را صرف امور مردمي كنند و به اين ترتيب نخستين نهادهاي روابط عمومي در جهان ديده گشود و امروز ما شاهد رشد سريع اين پديده در جهان مي باشيم بطوريكه برخي از كشورها بخشي از بودجه خود را به روابط عمومي اختصاص مي دهند.

يكي از راههاي آشنايي مديران با افكار و ديدگاههاي كاركنان سازمان خود روابط عمومي است كه بر اساس آن مي تواند براي ايجاد فضايي صميمانه و سالم تصميمات جدي و كارآمد بگيرد. از سوي ديگر روابط عمومي بايد عملكرد مديران را به گوش كاركنان برساند و در ايجاد جوي بدون شايعات و بدبيني تلاش نمايد. رساندن پيام مديران از طريق روابط عمومي به كاركنان از پيدايي هر گونه داوري هاي غير اصولي جلوگيري مي كند. در عصر ارتباطات روابط عمومي ها نقش و جايگاه حساس و ويژه اي دارد و اين نهادها نبايد از تغييرات پرشتاب امروزي به دور باشند.

وظيفه اصلي روابط عمومي ها ايجاد ارتباط درون سازماني و برون سازماني است. در واقع روابط عمومي پلي است ميان كاركنان و مديران يك سازمان تا پيشنهادهاي كاركنان در زمينه بهينه سازي روابط انساني را به مديريت انتقال دهد.

روابط عمومي اصلي ترين حلقه ارتباطي بين سازمانها و كاركنان است. روابط عمومي مي تواند با رسانه هاي گروهي ارتباط مداوم داشته باشد و از طريق آنها به وظيفه دو سويه خود جامه عمل بپوشاند. از طرفي مشكلات اقتصادي و اجتماعي سازمان خود را بدون تعصب و شفاف در رسانه ها منعكس كند و از طرف ديگر مشكلات كاركنان را از طريق همين رسانه ها به گوش مسؤولان برساند مي توان گفت كه در درون روابط عمومي ارزش هايي نهفته وجود دارد كه عمدتا به آنها توجه خاصي نشده است و به اين خاطر كار روابط عمومي در بسياري از سازمانها به تبليغات محدود شده است كه كمتر به تفاهم و ارتباط دو سويه پرداخته اند. يكي از كارشناسان روابط عمومي مي گويد: شفاف كردن مسائل جامعه و حمايت از منافع مردم ، بخشي از رسالت يك كارگزار روابط عمومي است.

 

نام و نام خانوادگي عنوان شغلي مدرک تحصيلي E-mail (شخصي)
طيبه اله پناه زاده كارشناس روابط عمومي فوق لیسانس جامعه شناسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید