رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بهداشت دهان و دندان

فعالیتهای واحد بهداشت دهان

واحد بهداشت دهان و دندان


برنامه ها و اهداف اختصاصي

1- اشاعه فرهنگ افزايش آگاهي و تغيير نگرش و رفتار در زمينه بهداشت دهان و دندان؛

2- افزايش سطح اطلاعات و بهبود سطح اطلاع رساني پرسنل بهداشتي در زمينه بهداشت دهان و دندان؛

3- بهبود وضعيت محيطي، تجهيزاتي و پرسنلي واحدهاي بهداشت دهان و دندان تحت پوشش به سمت استاندارهاي موجود؛

4- ارتقاء سطح كمي و كيفي ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در واحدهاي تحت پوشش؛

5- ارتقاء سطح كنترل عفونت در دندانپزشكي در سطح شهرستان شيراز؛

6- حفظ و کاهش D.M.F.T در کودکان زير 12 سال شهرستان؛

7- افزايش سطح مسؤوليت پذيري انگيزه، نظم، احترام به مقررات و نگرش بهداشتي در پرسنل تحت پوشش.

 

فعاليت‌ها

اجراي طرح ها ي ملي و برنامه هاي كشوري

1- طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم مراقبتهاي بهداشتي اوليه ؛(PHC)

2- طرح هاي دانش آموزي؛

        - طرح آموزش دانستني هاي بهداشت دهان و دندان مربيان بهداشت مدارس و دانش آموزان؛

       - طرح ترميم دندانهاي دائمي 6 با ارائه دفترچه بيمه در كودكان 6 تا 12 ساله؛

       - طرح وارنيش فلورايد؛

       - طرح فيشور سيلانت؛

3- طرح سلامت دهان و دندان كودكان زير 6 سال؛

      - توزيع مسواك انگشتي؛

      - آموزش بهداشت دهان و دندان مربيان و مسؤولين مهدهاي كودك؛

      - معاينه دندان پزشكي نوآموزان مهدهاي كودك و تشكيل شناسنامه مهدهاي كودك.

 


طرح هاي داخلي

الف ) طرح عملياتي كنترل عفونت؛

ب ) طرح برآورد خدمات و هزينه ها؛

ج ) طرح بررسي عملكرد دندانپزشكان؛

د ) طرح عملياتي بسط و توسعه – تعطيلي، افتتاح و فعال تر نمودن واحدهاي بهداشت دهان و دندان.

 

 

برنامه هاي بهداشتي و پيشگيري

برنامه ريزي و سياست گزاري در امور بهداشت دهان و دندان شهرستان شيراز
الف ) برگزاري سمينارهاي آموزشي؛

ب ) تهيه و توزيع پوستر هاي آموزشي، بروشور و پمفلت جهت ارتقا سطح بهداشت؛

هـ ) اعزام نيرو و همكاري با موسسات مختلف و ارائه خدمات دندان پزشكي به:

        - مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري درمانگاه حسين بن علي (2)؛

       - پايگاه هاي بهداشت دهان و دندان نواحي 2 و 4 آموزش و پرورش؛

 

 

ارائه خدمات دندانپزشكي تخصصي به كارمندان محترم دانشگاه علوم پزشكي

 كلينيك دندانپزشكي مجتمع نادركاظمي از اسفند سال 80 تا پايان شهريور 90 به ارائه خدمات دندانپزشكي عـمومـي و تـخصصـي به پـرسنـل دانـشگاه عـلـوم پـزشـكـي مشغول بوده است.

طي سال هاي گذشته در كلينيك فوق، دندانپزشك عمومي، متخصص ترميم، متخصصان ارتودنسي و اندو مشغول فعاليت بوده اند. در شيفت بعد از ظهر رزيدنت‌هاي دانشكده دندانپزشكي به ارائه خدمات به مراجعين در تمام گروه هاي پريو، پروتز، اندو، جراحي و ترميمي ... مشغول بوده اند.

 استفاده از اين خدمات به صورت 40 درصد تخفيف جهت پرسنل علوم پزشكي همراه با معرفي نامه صورت مي پذيرفته است.

 

 برنامه هاي پشتيباني

شامل كليه برنامه ها و فعاليت هايي كه در جهت بهبود وضعيت محيطي، تجهيزاتي و پرسنلي واحدهاي بهداشت دهان و دندان تحت‌پوشش و ارتقاء كيفي و كمي ارائه خدمات مي باشد.

1- پيگيري تعميرات؛

2- پيگيری درخواست ها و نيازهای مراکز؛

3- پيگيري امور مالي؛

 

 

نظارت و پايش

1- بازديد از واحدهاي تحت پوشش و نظارت بر فعاليتهاي انجام گرفته؛

2- جمع آوري، بررسي و تحليل آمار و عملكردها؛

3- بررسي عملكرد ارزشيابي نيروها، انجام تشويق ها و ارسال پسخوراند؛

4- ارائه گزارشات لازم به مسئولان.

 

جهت دانلود مراكز سلامت داراي واحد دندانپزشكي اینجا را کلیک کنید