فعالیتهای واحد تغذیه

آخرین به روز رسانی در یکشنبه, 16 آبان 1395 11:58

واحد تغذيه


معرفي واحد:
از آنجا که يکي از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت واحد تغذيه مي باشد که عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است که بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند. اين واحد در غالب يک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريکه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاري کشوري در اين خصوص را بر عهده داشتند و اين وظايف از طريق واحد تغذيه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد که در کنار اين وظايف کشوري بديهي است که از جمله مسؤوليت هاي واحدهاي تغذيه استاني و شهرستاني تلاش در جهت طراحي در منطقه اي به منظور حل مشکلات بومي است.كليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان شيراز، اجراي برنامه هاي آموزشي نظارت براي ارائه خدمات در مركز مشاوره و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از عمده وظايف اين واحد است.

برنامه ها و اهداف:
1- ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه؛

2- افزايش دسترسي خانوارها به سبد غذايي مطلوب؛

3- پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سطح جامعه؛

4- پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد در سطح جامعه؛

5- بهبود تغذيه و رشد كودكان زير شش سال؛

6- بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير (زنان باردار � شيرده � نوجوانان � سالمندان).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فعاليتها:


طرحهاي ملي و كشوري:
1- برنامه آهن ياري كودكان زير 2 سال و زنان باردار نمودار شماره 1و2؛

2- برنامه غني سازي آرد با آهن؛

3- طرح آهن ياري دختران دبيرستاني � جهت دختران دبيرستاني پايه دوم و سوم به مدت 16 هفته هر هفته يك عدد قرص آهن؛

4- برنامه پايش يد نمك مصرفي خانوارها و پايش يد ادرار دانش آموزان ابتدايي؛

5- برنامه پايش و پيگيري و ارجاع كودكان دچار تاخير رشد (نمودار شماره 3)؛

6- برنامه تجويز قطره مولتي ويتامين يا قطره ويتامين A+D جهت كودكان و قرص مولتي ويتامين جهت زنان باردار.

 

طرحهاي استاني:
1- طرح آموزش تغذيه و آهن ياري به دختران نوجوان در مقاطع دبيرستان، راهنمايي و پيش دانشگاهي؛

2- ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي؛

3- شناسائي و پيگيري كودكان دچار اختلال رشد؛

4- اصلاح الگوي مصرف روغن ها؛

5- بهبود الگوي مصرف مواد غذائي در سطح خانوار؛

6- طرح راه اندازي رستوران هاي سالم؛

7- مشاوره تغذيه اي گروه هاي آسيب پذير.