رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

سه شنبه, 25 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

کتابخانه

کتابخانه مرکز

 کتابخانه

 

 
 
 
       
               
   

   
       
       
       
               
               


     
  تاريخچه كتابخانه مركز بهداشت شهداي والفجر:

اين كتابخانه  از بدو تاسيس با گردآوري كتب و نشريات ادواري در زمينه هاي پزشكي و بهداشتي به فعاليت پرداخت و در حال حاضر تحت نظر واحد آموزش سلامت و از نظر تشكيلاتي زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه اداره مي شود.

اين كتابخانه هم اكنون از برنامه هاي رايانه اي جهت سازماندهي كتب و منابع خود استفاده نموده و از جديدترين تكنولوژي روز جهت تسريع و تسهيل در امر اطلاع رساني برخوردار است.

مجموعه منابع كتابخانه:

مجموعه منابع با توجه به اهداف و وظايف كتابخانه هاي دانشگاهي كه بطور عمده با برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و بهداشتي مرتبط است بايد بر منابعي تاكيد كند كه بتواند اهداف مورد نياز آن واحد ها را برآورده سازد اين منابع مشتمل بر كتب، نشريات ادواري، سي دي هاي علمي، روزنامه ها، تعدادي جزوات، گزارشات و پمفلت هاي گوناگون در ارتباط با مشاغل مختلف مركز بهداشت و بر اساس واحد هاي مربوطه تعيين مي گردد كه واحد هاي  فني اين مركز شامل واحد  آموزش سلامت، آمار، امور دارويي، امور اداري،  بهداشت محيط،  بهداشت تغذيه، بهداشت حرفه اي، بهداشت مدارس، بهداشت دهان و دندان، بهداشت روان، بهداشت خانواده، امور آزمايشگاهها، مبارزه با بيماريها ي واگير دار، مبارزه با بيماريها ي غير واگير دار، واكسيناسيون و ستاد هماهنگي مي باشد.

كتب و نشريات اين كتابخانه به زبانهاي فارسي و انگليسي عرضه مي شود.

پايگاههاي اطلاعاتي:

كتابخانه مركز بهداشت شهداي والفجر  مانند ساير كتابخانه هاي  دانشگاه علوم پزشكي بطور دائم  online بوده و مراجعان مي توانند از پايگاههاي مورد اشتراك دانشگاه مقالات full text و از پايگاه داخلي  مقالات فارسي با متن كامل  دريافت نمايند.

خدمات كتابخانه اي:

- ميز امانت و ارائه سرويس به مراجعان؛

- ارائه خدمات جستجو در اينترنت در محل كتابخانه و تهيه پرينت؛

- ارائه خدمات پرينت از فلش مموری و CD هاي علمي؛

- امكان اتصال به ساير كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي و آگاهي از منابع موجود در آن كتابخانه؛

- لازم به ذكر است كه مخزن كتابخانه به صورت قفسه باز اداره ميشود و مراجعين محترم مي توانند شخصا كتاب يا نشريه مورد نظر را از روي قفسه ها انتخاب نمايند و چنانچه مراجعين نياز به راهنمايي جهت دسترسي به ساير منابع كتابخانه ها داشته باشند مي‌توانند با  راهنمايي كتابدار از برنامه Koha استفاده نمايند.