رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

شنبه, 29 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

واحد غذا و دارو

غذا و دارو

واحد غذا و دارو

 

معاونت غذا و دارو مشتمل بر مديريت تحقيق و توسعه، مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر، مديريت نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشد. اهداف كلان و شرح وظايف هر مديريت به طور خلاصه در زير آمده است:

 
الف ـ مديريت تحقيق و توسعه

بخش تحقيق

حوزه دارو :

1-  افزايش آگاهي گروه پزشكي در
امر تجويز و مصرف منطقي دارو

2- افزايش دسترسي مردم به
مفاهيم مصرف منطقي دارو

3- افزايش ميزان مشاركت گروه
پزشكي به خصوص دارو سازان در هر چه منطقي تر نمودن تجويز و مصرف دارو

حوزه غذا :

- تضمين ايمني و ارتقاء كيفيت
فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از توليد تا مصرف متناسب با شرح
وظايف قانوني محوله

بخش توسعه

- توسعه سازماني

- توسعه همگاني

گروههاي هدف مديريت تحقيق و توسعه :

1- پزشك و تيم پزشكي (پرستار،
ماما، بهيار و ...)

2- داروساز و نظام داروسازي
(كارخانجات داروسازي و داروخانه ها) به عنوان تهيه كننده دارو

3- مردم (بيمار و همراه بيمار)
به عنوان مصرف كننده دارو

4- مديران ، مسوولين و كاركنان
كارخانجات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

5- اقشار مختلف جامعه به عنوان
مصرف كنندگان فرآورده غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

6- عوامل توزيع و پخش فرآورده
هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

ب ـ مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر
مشتمل بر اداره فني و نظارت (واحد نظارت بر شركت ها ، بخش ، واحد نظارت
بيمارستاني، اداره نظارت بر امور داروخانه ها و مراكز غيرمجاز توزيع دارو) و اداره
نظارت بر مواد مخدر (تهيه و توزيع دارو و غذا، مخدر و نظارت بر مراكز ترك اعتياد)

گروه هاي هدف :

1- مديران و مسوولين فني
كارخانجات و شركت ها/ بخش دارويي

2- پرسنل بيمارستانها به خصوص
عوامل مرتبط با فرآيندهاي دارويي

3- موسسين، مسوولين فني و ساير
پرسنل داروخانه ها

4- موسسين مراكز غيرمجاز

5- اقشار مختلف جامعه به عنوان
دريافت كنندگان خدمات عادي و خاص دارويي

6- مديران و كاركنان مراكز ترك اعتياد

ج ـ مديريت نظارت بر مواد غذايي،
آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

- نظارت مستمر بر فعاليت مراكز
توليد و بسته بندي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، سردخانه ها ،
انبارهاي نگهداري مواد غذايي و عمده فروشي ها

- نظارت بر اجراي قوانين و
ضوابط فني و بهداشتي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و معرفي متخلفين به
مراجع ذي صلاح

- رسيدگي به شكايات مردمي در
مورد مواد خوراكي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

-آموزش همگاني در زمينه مواد
خوراكي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و همچنين آموزش مسوولين فني كارخانجات و
توانمندسازي ايشان

گروههاي هدف :

1-مديران و مسوولين فني
كارخانجات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

2- اقشار مختلف جامعه

3- مسوولين مراكز تهيه و توزيع
مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به خصوص عمده فروشي ها

آدرس: مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ
شهداي والفجر دفتر معاونت غذا و دارو

فرد پاسخگو: دكتر حميد كارگر معاون غذا
و دارو مركز

شماره تلفن ضروري : 09173512557

شماره تلفن داخلي :

ساعت كاري : شنبه تا چهارشنبه از ساعت
30/7 الي 15