بارقه هاي نور"53"- ختم سوره بقره

آخرین به روز رسانی در یکشنبه, 21 آذر 1395 14:12
بازدید: 383
دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                    منقول از سرورمان امام صادق (ع)
                                                                                                               ************************************************
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي 
 اين رسول به آن‌چه خدا بر او نازل كرده ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمبران خدا ايمان آوردند (و گفتند) ما ميان هيچ يك از پيغمبران خدا فرق نگذاريم، و (همه يك زبان و يك دل) اظهار كردند كه ما (فرمان خدا را) شنيده و اطاعت كرديم، پروردگارا، ما آمرزش تو را خواهيم و (مي‌دانيم) بازگشت همه به سوي توست. (۲۸۵)
 
 خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او، نيكي‌هاي هر كس به سود او و بدي‌هايش نيز به زيان خود اوست. پروردگارا، ما را بر آن‌چه به فراموشي يا به خطا كرده‌ايم مؤاخذه مكن. بار پروردگارا، تكليف گران و طاقت فرسا كه بر پيشينيان ما نهاده‌اي بر ما مگذار. پروردگارا، بار تكليفي فوق طاقت ما بر دوش ما منه، و بيامرز و ببخش گناه ما را، و بر ما رحمت فرما، تنها آقاي ما و ياور ما تويي، پس ما را بر گروه كافران ياري فرما. (۲۸۶)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   سوره بقره