رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه هاي نور"47"

دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     منقول از سرورمان امام صادق (ع)
 
                                                                                                                                                                             *************************************
 
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   
 خدا يار اهل ايمان است كه آنان را از تاريكي‌هاي جهل بيرون آرد و به عالم نور برد، و آنان كه راه كفر گزيدند يار ايشان شياطين و ديوهايند كه آن‌ها را از عالم نور به تاريكي‌هاي گمراهي در افكنند، اين گروه اهل دوزخند و در آن هميشه خواهند بود. (۲۵۷)

آيا نديدي كه پادشاه زمان ابراهيم (عليه‌السّلام) به دليل حكومتي كه خدا به او داده بود درباره (يكتايي) خدا با ابراهيم به جدل برخاست؟ چون ابراهيم گفت: خداي من آن است كه زنده گرداند و بميراند، او گفت: من نيز زنده مي‌كنم و مي‌ميرانم. ابراهيم گفت كه خداوند خورشيد را از طرف مشرق برآورد، تو اگر تواني از مغرب بيرون آر؛ آن نادان كافر در جواب عاجز ماند؛ و خدا راهنماي ستمكاران نخواهد بود. (۲۵۸)

يا به مانند آن كس (عزير) كه به دهكده‌اي گذر كرد كه خراب و ويران شده بود، گفت: (به حيرتم كه) خدا چگونه باز اين مردگان را زنده خواهد كرد! پس خداوند او را صد سال مي‌راند سپس زنده كرد و برانگيخت و بدو فرمود كه چند مدّت درنگ نمودي؟ جواب داد: يك روز يا پاره‌اي از يك روز درنگ نمودم، خداوند فرمود (نه چنين است) بلكه صد سال است كه به خواب مرگ افتاده‌اي، نظر در طعام و شراب خود بنما كه هنوز تغيير ننموده، و الاغ خود را بنگر (كه اكنون زنده‌اش كنيم تا احوال بر تو معلوم شود) و تا تو را حجت و نشانه‌اي براي خلق قرار دهيم (كه امر بعثت را انكار نكنند) و بنگر در استخوان‌هاي آن كه چگونه درهمش پيوسته و گوشت بر آن پوشانيم. چون اين كار بر او روشن گرديد، گفت: به يقين مي‌دانم كه خدا بر هر چيز قادر است. (۲۵۹)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سوره بقره