رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

بارقه هاي نور"45"

دعاي پيش از تلاوت قرآن كريم
 بارخدايا من پيمان وكتاب تو را گشودم ، اي خدا پس نگريستن مرا درآن عبادت وقرائتم را همراه با انديشه ، وانديشه ام را مايه عبرت قرارده و مرا ازكساني بگردان كه از بيان اندرزهاي تو درآن پند گرفته واز نافرمانيهايت پرهيز مي كنند وبه هنگام قرائت آن برگوشم مهر مگذار وبر ديده ام پرده قرار مده و قرائتم را قرائتي كه درآن تدبر و ژرف انديشي نباشد مگردان ، بلكه مرا آن گونه بدار كه درآيات واحكامش تدبركنم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                               منقول از سرورمان امام صادق (ع)
 
                                                                                                                                    *************************************
 
 
بنام خدا كه رحمتش بي اندازه است ومهرباني اش هميشگي   

آيا نديدي آن گروه بني اسراييل را كه پس از وفات موسي از پيغمبر وقت خود تقاضا كردند كه پادشاهي براي ما برانگيز تا (به سركردگي او) در راه خدا جهاد كنيم؛ پيغمبر آن‌ها گفت: اگر جهاد فرض شود مبادا به جنگ قيام نكرده، نافرماني كنيد! گفتند: چگونه شود كه ما به جنگ نرويم در صورتي كه (دشمنان ما) ما و فرزندان ما را (به ستم) از ديارمان بيرون كردند؟! پس چون (با درخواست آن‌ها) جهاد مقرّر گرديد به جز اندكي همه روي گردانيدند، و خدا از كردار ستمكاران آگاه است. (۲۴۶)

 پيغمبرشان به آن‌ها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهي شما برانگيخت. گفتند كه از كجا او را بر ما بزرگي و شاهي رواست در صورتي كه ما به پادشاهي شايسته‌تر از اوييم و او را مال فراوان نيست. رسول گفت: خداوند او را برگزيده و در دانش و توانايي و قوت جسم فزوني بخشيده، و خدا ملك خود را به هر كه خواهد بخشد، كه خدا به حقيقت توانگر و داناست. (۲۴۷)

 پيغمبرشان به آن‌ها گفت كه نشانه پادشاهي او اين است كه تابوتي كه در آن سكينه خدا و الواح بازمانده از خانواده موسي و هارون است و فرشتگانش به دوش برند براي شما مي‌آيد، كه در آن براي شما حجتي است روشن اگر اهل ايمان باشيد. (۲۴۸)

 پس هنگامي كه طالوت لشكر كشيد، سپاه خود را گفت: خدا شما را به نهر آبي آزمايش كند، هر كه از آن بياشامد از من و هم‌آيين من نيست، و هر كه هيچ نياشامد يا كفي بيش برنگيرد از من و هم‌آيين من خواهد بود. پس همه سپاهش آشاميدند به جز عده قليلي از آن‌ها. و چون طالوت و سپاه مؤمنش از نهر گذشتند (و مواجه با دشمن شدند لشكر بيمناك گشته) گفتند: ما را تاب مقاومت جالوت و سپاه او نخواهد بود. آنان كه به لقاء رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند (ثابت‌قدم مانده) گفتند: چه بسيار شده كه گروهي اندك به ياري خدا بر سپاهي بسيار غالب آمده، و خدا با صابران است. (۲۴۹)

 و چون آن‌ها در ميدان مبارزه جالوت و لشكريان او آمدند گفتند: پروردگارا، به ما صبر و استواري بخش و ما را ثابت‌قدم دار و بر شكست كافران ياري فرما. (۲۵۰)

 پس به ياري خدا كافران را شكست دادند و داود (عليه‌السّلام) امير آن‌ها جالوت را كشت و خدايش پادشاهي و فرزانگي عطا فرمود و از آن‌چه مي‌خواست بدو بياموخت. و اگر خدا برخي مردم را در مقابل بعضي ديگر بر نمي‌انگيخت فساد روي زمين را فرا مي‌گرفت، و ليكن خدا، خداوند فضل و كرم بر همه اهل عالم است. (۲۵۱)

 اين آيات خداست كه به راستي بر تو مي‌خوانيم و همانا تو از جمله پيغمبران مرسل هستي. (۲۵۲)

 

سوره بقره