رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

مراکز روستایی

مراکز روستایی


خدمات در حال ارائه در مراکز جامع سلامت روستایی

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باجگاه

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کفترک