رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

کمیته اقتصاد مقاومتی

كميته ي اقتصاد مقاومتي
 
رئيس كميته:
جناب آقاي دكترعبدالحسين فرح بخش
 
اعضاء كميته:
آقايان: حسين راستي، خليل كارآمد، علي محمد شاهيجاني، احمد يضربي،  سيدمجتبي حسيني، داريوش نوروزي، محمدجعفر کشایی
و خانم ها: دكترهماتاج باغي، مهندس آتنه حبیبی، افسانه زارع شيباني، طاهره پاكدل، گوهر اسكندري، فاطيما يكه باش،
 
دبير كميته:
خانم بهاره برزو قصرالدشتي
 
 
تاريخ هاي جلسات برگزار شده تاكنون:
- 25/2/95
- 9/3/95
- 16/3/95
- 22/3/95
- 30/3/95
- 6/4/95
- 13/4/95
- 20/4/95
- 95/5/3
-95/5/17
-95/5/31  
- 95/6/17
- 95/7/4
-28 / 1 / 96
-26 / 2 / 96
-17 / 3 / 96
-20 / 4 / 96
-23 / 5 / 96
 
بخشي از مصوبات و اقدامات صورت پذيرفته:
 
 - اولويت بندي پرداخت هاي پرسنلي و خريد
- پي گيري، بررسي و تعيين تكليف اقلامي كه بنا به درخواست مسئول واحدها خريداري شده  و برخي از اقلام فوق، سال هاست كه در انبار بلامصرف مانده اند(طي مكاتبه با مسئولين واحدها)
- تهيه ي ليست مواد مصرفي بر اساس ميزان مصرف به منظور مشخص ميزان مصرف به منظور مشخص شدن اقلامي كه بالاترين آمار مصرفي را دارند(با ذكر دليل)
- مشخص نمودن سهميه ي ماهانه ي اقلام متداول مصرفي(خودكار، كاغذ، كارتريج...) جهت صرفه جويي در مصرف اقلام
- تهيه و ترسيم فرم آماري (اقلام مصرفي، ميزان مصرف استاندارد، تعداد آزمايشات يا خدمات دندان پزشكي، جهت بررسي ميزان لوازم مصرفي واحدهاي آزمايشگاه و دندان پزشكي با تعداد مراجعين و خدمات انجام شده و تعيين ميزان استاندارد مصرف (با نظر در گرفتن پرت...) در ماه هاي فروردين، اردي بهشت و خرداد طبق اعداد و ارقام و ارائه در كميته جهت بررسي و پيشنهادات جديد به منظور بهبود وضعيت و جلوگيري از بي نظمي
- پي گيري و بررسي تجهيزات پزشكي موجود  و اقدام در خصوص تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند.
- ساماندهي نيروهاي خدماتي
- ساماندهي و انجام اقدامات اصلاحي واحد دندانپزشكي(پي گيري و درخواست در خصوص كمبود نيروي دندانپزشك، تامين تجهيزاتي كه دچار كمبود مي باشد و نظارت مستمر و دقيق بر حضور و غياب پرسنل و جايگزين نمودن پرسنل باتجربه، جوان و باانگيزه).
- ساماندهي تنظيم و پرداخت اضافه كار پرسنل و سعي و تلاش  در پيش رفتن به سوي عادلانه بودن اضافه كار
- بهره برداري مطلوب از سامانه ي سيب كه منتج به صرفه جويي در زمان، تسريع در روند ارائه ي خدمات، صرفه جويي در هزينه ها(كاغذ، پوشه، چاپ فرم ها...)، مشخص شدن پرونده هاي راكد و دسترسي سريع به آمار بيماران، شاخص ها، جمعيت و ... مي گردد.
- هماهنگي و برنامه ريزي در خصوص اجرايي نمودن پرداخت در قالب مبتني بر عملكرد جهت واحد آزمايشگاه از ابتداي مرداد 95 و نظارت بيش تر بر روي پرداخت هاي مبتني بر عملكرد واحدهاي دندان پزشكي، غيرواگير، طب كار و بهداشت حرفه اي.
-مكاتبه با پرسنل در خصوص ارائه ي پيشنهادات سازنده در زمينه ي اقتصاد مقاومتي

- راه اندازي تست HIV جهت ازدواجي، راه اندازي تست فريتين براي بررسي كم خوني در زوجين متقاضي ازدواج و نيز مراجعين مراكز شهري و روستائي، و همچنين راه اندازي تست بررسي هپاتيت C براي مراجعين ازدواجي و متقاضيان مراكز شهري و روستائي (به منظور برآورد نيازهاي مراجعين و همچنين افزايش سطح درآمد)

- ساماندهي فضاي سبز محوطه ي مركز بهداشت شهداي والفجر و آبياري قطره اي
 - ارائه كليه برنامه ها به صورت مكتوب به كميته اقتصاد مقاومتي
-استفاده از تابلو الكترونيك وكاهش استفاده از بنر وپلاكارد هاي فرهنگي و همچنين پردازش گزارشات ارسالي از واحد ها و تطابق ان با اقتصاد مقاومتي
-در تعامل بودن واحد تداركات با اداره اموال در خصوص خريد اجناس واقلام جديد
-ارائه راهكار براي كاهش كسورات بيمه اي
-بررسي واعلام نظر فني درخصوص نقشه هاي اجرايي واستفاده بهينه از متريال مصرفي در ساختمان ها
-بررسي واستعلام قيمت مصالح به نازل ترين قيمت وبا كيفيت مورد نظر ،همچنين استفاده از مصالح اضافي (پرتي)در موارد مورد قبول كارشناس فني
-بازنگري روي ظروف پلاستيكي موجود در آزمايشگاه و برنامه ريزي به منظور بازيافت  وبستن قرار داد با سازمان پسماند 
-راه اندازي تست urine calture در مناطق حاشيه نشين