رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نقشه سایت

صفحه اصلی

مرکز بهداشت والفجر

    - معرفی ریاست

    - معرفی مرکز

    - تقویم بهداشتی

    - منشور اخلاقی تیم سلامت

واحدهای مرکز

    - واحدهای ستادی

           - - واحد حسابداری و امور مالی

           - - واحد فناوری اطلاعات

           - - واحد آمار

           - - امور فرهنگی

           - - واحد روابط عمومی

           - - آزمایشگاه آب و فاضلاب

           - - بهداشت حرفه ای

           - - واحد امور دارویی

           - - بهداشت خانواده

           - - بهداشت مدارس

           - - بهداشت دهان و دندان

           - - بهداشت روان

           - - بهداشت محیط

           - - واحد تغذیه

           - - ستادگسترش و هماهنگی

           - - ستاد بیماری های واگیر

           - - ستاد بیماری های غیرواگیر

           - - جلب مشارکت های مردمی

           - - امور اداری و کارگزینی

           - - کتابخانه

           - - آموزش سلامت

    - پایگاه های تحت پوشش

           - - مراکز شهری

           - - مراکز روستایی

           - - مرکز مشاوره سپاس خواه

    - کمیته ها

           - - منطقی نمودن اندازه دولت 

           - - طرح تکریم ارباب رجوع

           - - آموزش و بهسازی نیرو

           - - فناوری

           - - نظام پیشنهادات

           - - اصلاح نظام استخدامی

           - - رسیدگی به شکایات

           - - سلامت اداری

           - - اقتصاد مقاومتی

کارکنان

    - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

    - اتوماسیون اداری

    - آموزش کارکنان

          - - مدیریت آموزش کارکنان

          - - بخش نامه های آموزشی

          - - آموزش ضمن خدمت

          - - دوره های در حال اجرا

          - - کتابخانه دیجیتال

          - - پمفلت ها و مقالات کارکنان

          - - کارنامه آموزشی 

    - فیش حقوقی

    - سامانه کارمند

    - امور رفاهی

راهنمای مراجعین

    - پزشک خانواده

    - ثبت نام داوطلبین سلامت

    - انتقادات و پیشنهادات

    - فرآیند واحدها

    - رسیدگی به شکایات

    - تماس با ما

    - تعرفه ها

    - بیمه ها و قوانین

    - خدمات قابل ارائه جهت ارباب رجوع

    - نقشه سایت

    - سوال های متدوال

اخبار و اطلاعیه

    - اطلاعیه ها

    - اخبار مرکز

    - دستورالعمل و بخشنامه 

    - آگهی های مناقصه و مزایده

    - آرشیو اخبار

          - - آرشیو اخبار 94