رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

شنبه, 29 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

واحد شکایات

واحد شکایات

مسئول رسیدگی به شکایات آقای خلیل کارآمد می باشد.

 

مراجعین می توانند از یکی از طرق زیر شکایت خود را اعلام نمایند:

1- از طریق مراجعه حضوری به مسئول رسیدگی به شکایات واقع در مرکز بهداشت شهدای والفجر، طبقه همکف، اتاق 145

2- از طریق ارسال پیامک به شماره 200012700108

3- از طریق تماس تلفنی با شماره 32931112

4- از طریق همین سایت و با تکمیل فرم طرح شکایت

5- از طریق صندوق صوتی با شماره 32342115