رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

جمعه, 29 دی 1396

آگهی های مناقصه و مزایده

فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری فروشگاه

فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری فروشگاه

مرکز بهداشت شهرستان شیراز شهدای والفجر در نظر دارد مکان فروشگاه را از طریق استعلام مزایده به افراد یا شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی (              ) به مدت پنج روز جهت دریافت شرایط استعلام به آدرس پل حر - جنب فرمانداری- مرکز بهداشت شهدای والفجر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.