رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397

اخبار روابط عمومی

نمایش # 
عنوان
گردهمايي 200 نفراز سالمندان مراكزبهداشتي درماني تحت پوشش، كانون جهانديدگان، فرزانگان وبازنشستگان علوم پزشكي باهدف ترويج تحرك بدني
بمناسبت هفته قلب، پياده روي نمادين كاركنان مركزبهداشت شهداي والفجر انجام شد
نشست مشترك مركز بهداشت شهداي والفجر و كارشناسان آموزش و پرورش نواحي 2، 3، 4
بازديد و معاينه رايگان دندانپزشكي از سراي سالمندان شبانه روزي فرزانگان
يكي از بهترين راههاي داشتن قلب سالم ورزش و فعاليت بدني است
تلفيق و تركيب علائم افسردگي و رفتار ضد اجتماعي مهم ترين مقدمه خودكشي در نوجوانان و جوانان است
برگزاري كميته سند ملي سلامت سازمان ها و ادارات شهرشيراز درمركزبهداشت شهداي والفجر
غربالگری رایگان 375 نفراز مراجعین در ایستگاه سلامت در مترو زندیه به همت مرکزبهداشت شهدای والفجر
نشست هم اندیشی مشترک مرکز بهداشت شهدای والفجر و حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي به كودكان كار و خيابان مركز موج مهر