رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

شناسايي بيماران يا افراد در معرض خطر بيماري هاي قلب و عروق و ديابت

   شناسايي بيماران يا افراد در معرض خطر بيماري هاي قلب و عروق و ديابت و ارائه مراقبت هاي دوره اي آنها

                   يكي از اهداف ارائه خدمات فعال در جمعيت شهري و روستايي است

 

قلب

جلسات آموزشي با موضوع شناسايي و مراقبت بيماري هاي غير واگير از جمله ديابت، فشارخون ، اختلال ليپيد (چربي) و ارزيابي خطرسنجي سكته هاي قلبي و مغزي بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهاي تدوين شده جهت تمام پزشكان و مراقبين سلامت به تفكيك هر منطقه در آذر و دي 1397 به همت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير اين مركز بهداشت، برگزار شد.

 دكتر ميرزاد كارشناس مسوول بيماري هاي غيرواگيراين مركز بهداشت  دراين خصوص گفت: از آنجا كه غربالگري بيماري هاي ديابت، قلب و عروق و فشار خون در مناطق شهري، روستايي بر اساس بسته خدمتي سلامت سطح اول در خدمات گروه هاي سني ادغام گرديده است، شناسايي بيماران يا افراد در معرض خطر بيماري هاي قلب و عروق و ديابت و ارائه مراقبت هاي دوره اي، پيشگيري و ارجاع آنها يكي از اهداف ارائه خدمات فعال در جمعيت شهري و روستايي است،  لذا ثبت اطلاعات و  اقدامات مراقبتي و داده هاي مستند شده بيماران شناسايي شده ابزاري ارزشمند در پيشگيري از بيماري و ارتقاء بهداشت و سلامتي مي باشد.

او اضافه كرد:  در راستاي دستيابي به اهداف فوق، طي برنامه ريزي انجام شده توسط  واحد غيرواگير پزشكان و مراقبين سلامت تحت پوشش شهداي والفجر طي جلسات آموزشي متعدد آموزش هاي لازم را كسب كردند.

گفتني است دراين جلسات كه در هر منطقه تحت پوشش برگزار گرديد، دستورالعمل  نحوه شناسايي و مراقبت فرم هاي مربوط به ديابت، پرفشاري خون و ارزيابي خطرسنجي در سامانه سيب آموزش داده شد.


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد