رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

مهارت ارتباطي، توانايي برقراري ارتباط به طور مؤثر و كارآمد با ديگران است

مهارت ارتباطي، توانايي برقراري ارتباط به طور مؤثر و كارآمد با ديگران است

 

روابط اجتماعی

 

به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيرازشهداي والفجر، مصطفي طوبايي كارشناس واحد بهداشت روان اين مركز گفت: مهارت ارتباطي، توانايي برقراري ارتباط به طور مؤثر و كارآمد با ديگران است، مؤثر بودن يعني پيام با احتمال بيشتري به مخاطب انتقال يافته و به نحوي در وي تأثير گذاشته و عكس العمل او را در پي داشته باشد. 

او اضافه كرد:  75% از اوقات زندگي ما صرف ارتباط مي شود و در عصر ارتباطات برنده آن كسي است كه بتواند خوب ارتباط برقرار كند، مهارت ارتباطي خوب به ما كمك مي كند، روابط سالم و رضايت بخشي را با ديگران داشته باشيم. 

محمدي درخصوص ضرورت مهارت ارتباط موثر گفت: دستيابي به پيوندهاي اجتماعي و بدنبال آن احساس امنيت، آرامش، اهميت و احترام، نيازمند برخورداري از برخي از مهارت هاي اجتماعي است كه مهم ترين آنها را توانايي برقراري ارتباط موثر با ديگران تشكيل مي دهد. 

يكي از اصول مهارت هاي زندگي از جمله ارتباط موثر آن است كه قابل يادگيري بوده و همه مي توانند با فراگيري و تمرين آن عملكرد موثرتري در تعامل با ديگران داشته باشند. 

اين كارشناس در خصوص پيامد هاي فقدان مهارت ارتباطي گفت: اين پيامدها عبارتنداز: ايجاد سوءتفاهم، نارضايتي از روابط با ديگران، احساس تنهايي، كاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگي،  آسيب پذيري و كاهش توانايي در مقابله با مشكلات، انزوا و طرد، استرس و فشار رواني، احساس خشم و تعارض، ناكامي در ارضاي نيازها. 

اين كارشناس سلامت روان در خصوص تعريف ارتباط و اجزاي آن گفت: برقراري ارتباط، عبارت است از ارسال پيام از يك شخص به شخص ديگر از طريق يك كانال ارتباطي كلامي يا غيركلامي. و اجزاي آن شامل:فرستنده، گيرنده،پيام، كانال ارتباطي، وبازخورد است. 

او همچنين تاكيد كرد راه كارهاي ارتباط موثر شامل اين موارد است: به فرستنده فهماندن كه به او گوش مي دهيد، ارائه  بازخورد دلگرم كننده همراه با تحسين، انتخاب زمان مناسب براي صحبت، برقراري ارتباط غيركلامي، تماس چشمي خوب و حالات چهره اي خوشايند، سعي در پي بردن به احساس ديگران، ارائه راه حل هاي احتمالي(به عنوان مثال آموزش حل مساله)، هميشه و در هر موقعيتي سر وقت و به موقع سر قرارتان حاضر شويد، ظاهري تميز، آراسته ، راحت و آرام داشته باشيد، خودتان باشيد و تظاهر به آنچه نيستيد نكنيد، لبخند گرم و ملايمي بر لب داشته باشيد، معرفي دقيق و متناسب با موقعيت از خودتان ارائه دهيد، مثبت نگر باشيد، رفتاري همراه با فروتني و ادب داشته باشيد، با صحبت هاي كوتاه، مسيرهاي طولاني را طي كنيد، و تمام توجه تان را به فرد مقابل متمركز سازيد. 

گفتني است اين مفاهيم آموزشي در جلسه آموزشي با عنوان " مهارت ارتباط موثر " براي  100 نفراز دانش آموزان مدرسه خوارزمي دراين مدرسه به همت واحد بهداشت روان اين مركز بهداشت در دي 1397 ارائه شد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد