رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

كارشناس مركز بهداشت شهداي والفجر موفق به اخذ عنوان "مدرس كشوري شير مادر" شد

 كارشناس مركز بهداشت شهداي والفجر موفق به اخذ عنوان "مدرس كشوري شير مادر" شد

farsi1

 

رئيس مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر گفت: مژده فارسي مدان كارشناس واحد سلامت خانواده و جمعيت اين مركز بهداشت پس از گذراندن دوره 4 ساله مشاوره شيردهي نزد اساتيد كشوري كميته ترويج تغذيه با شير مادر، و موفقيت در آزمون و مصاحبه هاي گذرانده شده ، و نيز اخذ گواهي دوره تربيت مربي مشاوره (شيردهي) ازسوی يونيسف و ورازت بهداشت، موفق به اخذ عنوان مدرس كشوري شير مادر شد.

احمد رضا زاده افزود: اين كارشناس پس از اين مي تواند ضمن برگزاري كارگاه هاي مرتبط در سطح استان به تربيت مربي شير مادر بپردازد و بيمارستان هاي دوستدار كودك را ارزيابي نمايد.

دکتر رضازاده در خصوص اهميت تغذيه با شير مادر گفت: تغذيه با شير مادر در سطح جهان مي تواند ضمن ارتقاء سلامت، جان شيرخواران را نجات داده و بيماري هاي كودكان و مادران را كاهش دهد.

او با بیان اینکه ترويج تغذيه با شير مادر از اركان اساس خدمات و مراقبت هاي بهداشتي مادر و شير خوار محسوب مي شود، گفت: علي رغم آنكه شيردهي يك فرآيند فيزيولوژيك است، اما نبايد تصور كرد كه هر مادر به عنوان يك عمل طبيعي مي تواند بدون آمادگي يا حمايت از عهده آن برآيد، شيردهي موفق نياز به آموزش حمايت و نگرش مثبت در محيط زندگي مادر دارد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد