رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

صد و ده نفراز روانشناسان شاغل در بیمارستان ها، اداره ها و آموزش و پرورش ناحیه2 با مداخلات روانی-اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه آشنا شدند

صد و ده نفراز روانشناسان شاغل در بیمارستان ها، اداره ها و آموزش و پرورش ناحیه2 با

مداخلات روانی-اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه آشنا شدند

dehghan

 

 

 

همایش مداخلات روانی، اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه برای 110 نفراز روانشناسان شاغل در بیمارستان ها، اداره ها و آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرشیراز به همت مرکز بهداشت شهرستان شیرازشهداي والفجر در سالن اجتماعات پیامبر اعظم این مرکز درتاریخ آذر1397 برگزارشد.

 

 

 

ایران یکی از ده کشور بلاخیز اصلی در دنیاست

 

 

 

سیمین تاج دهقانی مسوول واحد بهداشت روان این مرکز بهداشت دراین باره گفت: ایران یکی از ده کشور بلاخیز اصلی در دنیاست و در یک صد سال اخیر بیش از 180000نفر در این بلایا که به صورت عمده زلزله بوده، کشته شده اند، با توجه به این مسئله آموزش جهت تمامی روانشناسان، برای مداخله در بلایا و حوداث احتمالی ضروری است.

 

 

 

تعریف بلا و آسیب دیده

 

او در ادامه در خصوص تعریف بلایا و آسیب های پیش آمده گفت: بلا، اختلال شدید زیست، محیطی و روانی، اجتماعی است که از توانائی فرد برای مقابله با مشکلات ناشی از آن فراتر باشد، و آسیب دیده، شخصی است که در اثر حادثه ا ی از ادامه زندگی سالم خود چه از نظر روانی، خانوادگی و اجتماعی محروم گردیده است.

 

وظیفه تیم حمایت های روانی، اجتماعی

 

دهقانی در خصوص تیم حمایت های روانی، اجتماعی یاد آورشد: مقصود تیمی است متشکل از یک روانپزشک یک روانشناس و درصورت لزوم یک مددکار اجتماعی که تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت سیاری غربالگری فعال مداخله و پیگیری افراد آسیب دیده را انجام می دهد.

 

اختلالات روانی شایع به دنبال بلایا

 

این کارشناس اختلالات روانی شایع به دنبال بلایا را شامل: اختلال استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه ، اختلال خواب و کابوس های ترسناک، سوگ عارضه دار، افسردگی اساسی و انواع اختلالات اضطرابی عنوان نمود.

 

او سپس تاکید کرد: با توجه به اینکه گروه های آسیب پذیر در بلایاشامل زنان ،کودکان و سالمندان می باشد، ضروری است که مداخلات به موقع جهت این گروه آسیب پذیر به موقع و سریع انجام شود.

 

اصول برنامه حمایت های روانی –اجتماعی در حوادث غیر مترفبه و بلایا

 

دهقانی در خاتمه در خصوص اصول برنامه حمایت های روانی –اجتماعی در حوادث غیر مترفبه وبلایا گفت: پرهیز از زدن برچسب بیماری به بازماندگان، دقت در انتخاب واژه ها، توجه به این نکته که برنامه بهداشت روان دربلایا برنامه ای جامعه مداراست، و نیز ارائه مداخلات روانی، اجتماعی به صورت گروهی بر روش انفرادی ارجح است، اهمیت ویژه توانمند سازی افراد بازمانده و مشارکت آنان در برنامه ها، مداخله بهنگام، حمایت های روانی اجتماعی بر اساس غربالگری فعال جمعیت آسیب دیده و ارائه خدمات به صورت سیاری، توجه به آداب سنن و فرهنگ منطقه آسیب دیده و استفاده از آن برای پیشبرد برنامه و استفاده از داوطلبین آموزش دیده.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد