رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

برگزاری همايش بارداري مادران باردار با حضور همسران

برای اولین بار برگزاری همايش بارداري مادران باردار با حضور همسران شان درمرکزبهداشت والفجر

 

 

hh

 

 

 

 

 دكتر رضازاده رئيس مركز بهداشت شهداي والفجربا بیان اینکه برای اولین بار همايش بارداري مادران باردار با حضور همسران شان دراین مرکزبهداشت با همکاری جمعیت مامایی استان فارس در آذر1397 برگزارشد، گفت: در تمام كشور هاي توسعه يافته دنيا، امروزه اعتقاد بر اين است كه از ميزان مداخلات پزشكي حين بارداري كاسته شود، برگزاري كلاس هاي آمادگي زايمان با هدف ترويج زايمان طبيعي با استفاده از روش هاي كاهش درد مي تواند راه حل مناسبي براي اين مشكل باشد.

او هدف از برگزاري اين همايش را ترويج زايمان طبيعي، افزايش آگاهي مادران باردار در خصوص كلاس هاي آمادگي براي زايمان و شركت در اين كلاس ها با گرفتن آموزش هاي لازم در خصوص تغذيه، ورزش هاي هنگام بارداري و پس از زايمان، نحوه شيردهي، آموزش مشكلات و عوارض غير قابل اجتناب بارداري، آموزش مراحل زايمان، آموزش برنامه هاي ريلكسيشن و تن آرامي عنوان نمود و افزود: این آموزش ها موجب مي شود مادر، بارداري سالم تري داشته، زايمان كم دردتري را تجربه نمايد، و در واقع مادر با رضايت زايمان طبيعي را بر سزارين ترجيح مي دهد.

در ادامه دكتر مهنوش طينوش مسئول واحد سلامت خانواده  و جمعيت این مرکز گفت: تمامي زنان باردار مي توانند در این گونه كلاس ها شركت كنند، مشروط بر اين كه مراقبت هاي بارداري را انجام دهند و ممنوعيتي از نظر متخصص زنان يا ماما جهت شركت در كلاس نداشته باشند، در این جلسات علاوه بر مادر، همراه مادر،  يك نفر به انتخاب مادر، که رازدار و امين و ترجيحا با سواد است، نيز مي تواند شركت نمايد. 

سپس مژگان همتيان كارشناس برنامه مادران این مرکز یادآورشد: در هر كلاس حداكثر 10 خانم بادرار و همراهش شركت مي كنند، و علاوه بر آموزش هاي تئوري لازم در دوران بارداري و پس از زايمان، تمرين هاي عملي به صورت گروهي در كلاس اجرا و فيلم آموزشي مربوط به همان جلسه نمايش داده مي شود. 

باید دانست بارداي و زايمان دو پديده زيبا و شگفت انگيز خلقتند، در شرايط كنوني، مداخلات فراوان به خصوص در حيطه زايمان، مشكلات متعددي را ازجمله افزايش سزارين، جدايي  مادر و نوزاد در بدو تولد، نبود حمايت كافي روحي و رواني از مادر و عوارض مداخلات پزشكي و دارو هاي مصرفي از جمله داروهاي بي دردي  مانند اكسي توسين و عفونت هاي ناشي ازاين مداخلات را بوجود آورده است. شركت مستمر و فعالانه مادران باردار در كلاس هاي آمادگي زايمان باعث افزايش آگاهي مادران باردار در مراقبت از خود و نوزاد شده و باعث كاهش سزارين وسایر عوارض ها مي گردد. 

 دكتر رضازاده رئيس مركز بهداشت شهداي والفجربا بیان اینکه برای اولین بار همايش بارداري مادران باردار با حضور همسران شان دراین مرکزبهداشت با همکاری جمعیت مامایی استان فارس در آذر1397 برگزارشد، گفت: در تمام كشور هاي توسعه يافته دنيا، امروزه اعتقاد بر اين است كه از ميزان مداخلات پزشكي حين بارداري كاسته شود، برگزاري كلاس هاي آمادگي زايمان با هدف ترويج زايمان طبيعي با استفاده از روش هاي كاهش درد مي تواند راه حل مناسبي براي اين مشكل باشد.

او هدف از برگزاري اين همايش را ترويج زايمان طبيعي، افزايش آگاهي مادران باردار در خصوص كلاس هاي آمادگي براي زايمان و شركت در اين كلاس ها با گرفتن آموزش هاي لازم در خصوص تغذيه، ورزش هاي هنگام بارداري و پس از زايمان، نحوه شيردهي، آموزش مشكلات و عوارض غير قابل اجتناب بارداري، آموزش مراحل زايمان، آموزش برنامه هاي ريلكسيشن و تن آرامي عنوان نمود و افزود: این آموزش ها موجب مي شود مادر، بارداري سالم تري داشته، زايمان كم دردتري را تجربه نمايد، و در واقع مادر با رضايت زايمان طبيعي را بر سزارين ترجيح مي دهد.

در ادامه دكتر مهنوش طينوش مسئول واحد سلامت خانواده  و جمعيت این مرکز گفت: تمامي زنان باردار مي توانند در این گونه كلاس ها شركت كنند، مشروط بر اين كه مراقبت هاي بارداري را انجام دهند و ممنوعيتي از نظر متخصص زنان يا ماما جهت شركت در كلاس نداشته باشند، در این جلسات علاوه بر مادر، همراه مادر،  يك نفر به انتخاب مادر، که رازدار و امين و ترجيحا با سواد است، نيز مي تواند شركت نمايد. 

سپس مژگان همتيان كارشناس برنامه مادران این مرکز یادآورشد: در هر كلاس حداكثر 10 خانم بادرار و همراهش شركت مي كنند، و علاوه بر آموزش هاي تئوري لازم در دوران بارداري و پس از زايمان، تمرين هاي عملي به صورت گروهي در كلاس اجرا و فيلم آموزشي مربوط به همان جلسه نمايش داده مي شود. 

باید دانست بارداي و زايمان دو پديده زيبا و شگفت انگيز خلقتند، در شرايط كنوني، مداخلات فراوان به خصوص در حيطه زايمان، مشكلات متعددي را ازجمله افزايش سزارين، جدايي  مادر و نوزاد در بدو تولد، نبود حمايت كافي روحي و رواني از مادر و عوارض مداخلات پزشكي و دارو هاي مصرفي از جمله داروهاي بي دردي  مانند اكسي توسين و عفونت هاي ناشي ازاين مداخلات را بوجود آورده است. شركت مستمر و فعالانه مادران باردار در كلاس هاي آمادگي زايمان باعث افزايش آگاهي مادران باردار در مراقبت از خود و نوزاد شده و باعث كاهش سزارين وسایر عوارض ها مي گردد. 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد