رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

آزمون جامع بهورزي به منظور سنجش علمی بهورزان شاغل در مرکز بهداشت شهدای والفجر برگزار گردید

آزمون جامع بهورزي به منظور سنجش علمی بهورزان شاغل در مرکز بهداشت شهدای والفجر برگزار گردید

 

azmoonbehvarz

 

azmoontwo

 

azmoonbehvarzone

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد