رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

جمعه, 02 فروردين 1398

ارتقاء سلامت در قالب افزايش شاخص هاي بهداشتي خود را نشان مي دهد

ارتقاء سلامت  در قالب افزايش شاخص هاي بهداشتي خود را نشان مي دهد

 

 

shakhesesalamat

 

جلسه تجزيه وتحليل شاخص ها ي ساليانه با حضور ناظرين محيطي در مركز بهداشت شهداي والفجر مورخ 10مهر1397 تشكيل شد

 

دكتر راهله نظري مسوول واحدآمار اين مركز با اعلام اين خبرگفت: در اين جلسه تعدادي از  شاخص هاي ساليانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و راهكارهاي ارتقاء اين شاخص ها ارائه گرديد.

رئيس مركز بهداشت شهداي والفجر در اين خصوص گفت: ارتقاء سلامت كه در قالب افزايش شاخص هاي بهداشتي خود را نشان مي دهد،  فرايندي است كه با توانمندسازي مردم براي افزايش كنترل آنها بر سلامت خويش ميسر است.

دكتر احمد رضا زاده افزود: اين توانمند سازي از طريق افزايش آگاهي  و مشاركت  همگاني بدست خواهد آمد، معناي مشاركت در ارتقاء سلامت اين است كه اعضاي يك جامعه نيازهاي سلامت شان را تعيين نموده ،به طور مستمر در مورد اولويت هايشان تصميم بگيرند و براي نيل به اهداف طراحي شده فعاليت كنند، آنجه امروزه مشاركت را درارتقاء شاخص هاي بهداشتي ممكن مي سازد ، اراده، خواست و باور مردم در ارتقاء سطح سلامت خود مي باشد، براي برنامه ريزان و مجريان ارائه مراقبت هاي بهداشتي بدون مشاركت و همراهي مردم موفقيت بسيار مشكل خواهد بود وشاخص هاي سلامت پيشرفتي نخواهند داشت.

مسوول واحدآمار مركز بهداشت شهداي والفجر تاكيدكرد: از اصول اوليه در اجراي برنامه تحول سلامت و پزشك خانواده ،آموزش و آگاه سازي مردم جهت ايجاد مشاركت آنان در ارتقاء شاخص هاي بهداشتي است، همه گروههاي سني در هنگام مراجعه براي دريافت مراقبت هاي بهداشتي، آموزش هاي لازم درزمينه شناخت عوامل خطر، علائم بيماريها، چگونگي محافظت خود از بيماري ها  و عوارض آن، اقدامات لازم براي كشف زود رس بيماري ها مانند ماموگرافي، پاپ اسمير و غيره را دريافت نموده و با اقدام هاي خود به موازات اين آموزش ها نقش بسيار مهم و حساسي را در ارتقاء شاخص هاي سلامت ايفا خواهند كرد، ارتقاء شاخص هاي بهداشتي از لحاظ كمي وكيفي ضروري است، جهت سنجش كيفيت شاخص ها ي بهداشتي بايستي كيفيت مراقبت هاي بهداشتي ارائه شده توسط مراقب سلامت و پزشك مورد بررسي وتجزيه وتحليل قرارگيرد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد