رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 02 مهر 1397

بازديد نمايندگان فرمانداري شهرستان شيراز از مركز بهداشت شهداي والفجر

       بازدید نمایندگان فرمانداری شهرستان شیراز از مرکز بهداشت شهدای والفجر  

 

 

بازديد نمايندگان فرمانداري شهرستان شيراز از مركز بهداشت شهداي والفجر

 

    این بازدید با حضور نمایندگان فرمانداری شهرستان (محمد علی ضیائی رئیس امور اداری) (یدالله امینی کارشناس امور عمرانی)(علیرضا میرزاده کارشناس امور مالی)(شهرزاد قیاسی کارشناس امور حقوقی) از مرکز بهداشت شیراز شهدای والفجر صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی شیراز شهدای والفجر: محمد علی ضیائی در این خصوص گفت: بازدید از ادارات به منظور تکریم ارباب رجوع به طور مستمر صورت میگیرد که این بازدید ها از ادارات برای همکاری و بهبود در روند امور است. دکتر رضا زاده رئیس مرکز بهداشت شیراز شهدای والفجر در نشستی که با این نمایندگان داشت گفت : نظام­هاي سلامت، مسئوليت حياتي و مداومي نسبت به تمام افراد يك جامعه در تمام دوره زندگي­شان دارند و ايجاد اين نظام­ها براي رشد سالم افراد، خانواده­ها و جوامع در هر جاي دنيا ضروري و حياتي­است.

 

  او افزود: به طوري کلی، هدف پزشكي را در درجه اوّل، حفظ و ارتقاء تندرستي افراد سالم (بهداشت) و در درجه دوّم، بازگرداندن سلامتي افراد بيمار (درمان)، میتوان ذکر کرد که فعالیت های بهداشت در حیطه های بهداشت خانواده، بهداشت سالمندان،بهداشت روان، بهداشت نوجوانان. جوانان و مدارس، بهداشت تغذیه، بهداشت مادر و كودك، بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای،مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر ،بهداشت دهان و دندان تهيه و تدارك دارو ،واحد آمار و اطلاعات، هماهنگي و گسترش شبكه بهداشتي ـ درماني شهرستان،آموزش ضمن خدمت پزشكان و كاركنان بهداشتي شهرستان و مهمترین قسمت آموزش بهداشت و سلامت جامعه است.

 

   دکتر رضا زاده وظایف مدیریت شبکه شهرستان را اینگونه عنوان نمود: مرکزی است كه اوّلين سطح کارشناسی خدمات مختلف بهداشتي را بعهده دارد. مسئول هماهنگي فعاليّت هاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني حوزه شهرستان است. مركز بهداشتي درماني شهري و  بيمارستان هاي شهرستان در زير چتر مديريت  آن قرار دارند.  يك سطح مديريتي است كه مسئوليت فرآيندهايي مانند برنامه ريزي، پايش، ارزشيابي، و پشتيباني خدمات فني و پيچيده تري را در عرصه خدمات بهداشتي در حوزه شهرستان خود دارد. جمع‌آوري، طبقه بندي اطلاعات و استفاده از آن به منظور تدوين برنامه هاي محلي. بررسي و شناخت اپيدميولوژي بيماري هاي بومي و همه گير. تدوين برنامه هاي بهداشتي براي حل مشكل بهداشتي و مبارزه با بيماري هاي بومي و همه گير. مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آن قسمت از آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحد بهداشتي مي‌گذرد. تدوين، اجراء، مشاركت در اجراي آموزش هاي بدو خدمت و حين خدمت در ادامه رئیس مرکز بهداشت به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پرداخت و در پایان گفت: جمعیت حاشیه نشین متشکل از جمعیت شهری حاشیه شهر و روستایی مهاجرت کرده به شهر دارای ویژگیهای خاصی از نظر سواد، اشتغال، باروری، بیماری، مرگ، اعتیاد و ... بوده که متفاوت با جمعیت شهری و روستایی است لذا سیاستگذاریهای خاصی را در سطح استان و منطقه به تفکیک شهر و روستا در ارتباط با توزیع منابع بهداشتی درمانی در راستای تامین عدالت اجتماعی طلب می کند که جزء اولویت های برنامه های ما قرار دارد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد