رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

برگزاري بررسي شاخصهاي ساليانه

اطلاعات و آمارصحیح و با کیفیت، زیربنای تصمیم گیری را فراهم می سازد

 

 برگزاري بررسي شاخصهاي ساليانه

 

 

     کارگاه آموزشی شاخصهای سالیانه با حضور دکتر رضازاده رئیس مرکز بهداشت شیراز شهدای والفجر در تاریخ  6اردیبهشت ماه با همت واحد آمار مرکز بهداشت شهدای والفجر و واحدهای فنی در سالن پیامبر اعظم(ص)برگزار گردید. در این کارگاه که با هدف ارتقاء دانش و آگاهی ناظرین و رابطین آمار تشکیل گردید، چگونگی استخراج ومحاسبه صحیح شاخصها آموزش داده شد. به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شیراز شهدای والفجر: دکتر احمد رضازاده رئیس مرکز بهداشت شهدای والفجردر این نشست گفت: اطلاعات سلامت صحیح از اركان اساسي برای برنامه ریزی مراقبت های اولیه بهداشتی است، زیرا مدیران برای مدیریت موثر سیستم بهداشتی نیاز به اطلاعات با کیفیت دارند. او گفت :در مثلث برنامه ریزی، اطلاعات سلامت در مرکز فرایند قرار دارد و سنجش ،تجزیه و تحلیل وعملکرد، سه راس این مثلت می باشند. دکتر رضا زاده افزود: مدیریت اطلاعات سلامت شهرستان از تركيب برنامه‌ها و ابزارهاي تحليلي استفاده مي‌نمايد، تا داده‌هاي مبهم جاري را به اطلاعات مفيد مديريتي تبديل نمايد و این اطلاعات برای برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی در آینده مورد استفاده قرارمی گیرد. دکترراحله نظری مسوول واحد آمارمرکز بهداشت شهدای والفجر در این جلسه آموزشی گفت: اطلاعات سلامت با کیفیت زیربنای تصمیم گیری را فراهم می سازد زیرا اهداف وسیعی همانند قابلیت هشدار، آگاه سازی سریع و به موقع ، حمایت از اجرای تحقیقات ، تحلیل شاخص های بهداشتی ،کمک به گزارش ها ،در میان گذاشتن چالش های سلامت با کاربران متعدد را بعهده دارد. او تاکید کرد: بادر نظر گرفتن تمام این موارد، اطلاعات با کیفیت ، ضرورت آن بیش ازپیش احساس می شود و افرادی که جمع آوری آمار را به عهده دارند بایستی در این امر دقت فراوان داشته باشند.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد