رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 28 آذر 1397

علائم بيماري هزارچهره را بشناسيم

علائم بيماري هزارچهره را بشناسيم

 

بيماري هزارچهره  

 

 

     جلسه آموزشي با عنوان تب مالت در روستاي تربر جعفري به همت واحد مبارزه بابيماري هاي واگير مركزبهداشت شهداي والفجر در دي 1396  برگزار گرديد. عباس مسنن كارشناس مبارزه با بيماريهاي واگير اين مركزبهداشت با اعلام اين خبرگفت: در اين جلسه آموزشي كه با حضور جمعي از روستاييان در مسجد جامع روستا برگزار شد،  بيماري تب مالت با هدف پيشگيري به شركت كنندگان آموزش داده شد. مسنن  افزود: علائم بيماري تب مالت عبارتنداز: تب، تعريق، بي اشتهايي، دردمفاصل وغيره، اين بيماري به عنوان بيماري هزارچهره نيز شناخته مي شود، و در انسان بوسيله آزمايش خون و در دامها توسط دامپزشك تشخيص داده مي شود.

    اين كارشناس براي پيشگيري از ابتلاء به اين بيماري به رعايت اصول بهداشتي دردامها،  و تشخيص بيماري تب مالت دردام مانند سقط جنين وكاهش شير، جداسازي حيوان آلوده واطلاع به دامپزشك،رعايت بهداشت درتهيه لبنيات، شير و فراورده هاي آن، جوشيدن شير به صورت استاندارد ( از زمان جوش آمدن به مدت 3 تا 5 دقيقه حرارت دادن به شير) درانسان رعايت موازين بهداشتي در آغلها وطويله (پوشش مناسب مثل: ماسك، عينك، چكمه، روپوش ودستكش) اشاره نمود. گفتني است اين جلسه  با هماهنگي جهاد كشاورزي شيراز صورت برگزار، و در پايان به سو ال هاي  مدعوين پاسخ هاي لازم ارائه  شد.