رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 02 مهر 1397

آموزش مديران روستا مهد هاي تحت پوشش مركز بهداشت شيراز – شهداي والفجر

مديران روستا مهد هاي تحت پوشش مركز بهداشت شيراز – شهداي والفجر

در خصوص اهداف بسيج ملي تغذيه با شعار كاهش مصرف قند و نمك و چربي آموزش ديدند 

 

آموزش مديران روستا مهد هاي تحت پوشش الفج

 

    به منظورافزايش سطح آگاهي و عملكرد مديران روستا مهدها ، 25 نفراز مديران روستامهد در خصوص اهداف بسيج ملي تغذيه و رعايت تغذيه صحيح به منظور اجراي هرچه بهتر طرح توزيع يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها درتاريخ 12 دي1396درسالن  كوثر مركزبهداشت شهداي والفجر آموزش ديدند. به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيرازشهداي والفجر، مريم مهارت مسوول واحد بهبود تغذيه اين مركزبهداشت، با اعلام اين خبرگفت: با توجه به شروع طرح توزيع يك وعده غذاي گرم در روستا مهد ها ، مديران روستا مهد هاي تحت پوشش برنامه مذكور را در خصوص اهداف بسيج ملي تغذيه با محوريت كاهش مصرف قند و نمك و چربي و نيز اصول تغذيه صحيح كودكان زير 6 سال - ايجاد عادات غذايي صحيح و كمك به رفع بد غذايي در كودكان، ميان وعده هاي مناسب، مقوي و مغذي كردن و تامين ريزمغذي هاي مهم براي كودكان آموزش ديدند.

    در ادامه  كارشناس تغذيه  مركز تحول سلامت امام حسين مباحثي پيرامون مضرات استفاده زياد از نمك روغن و شكر بيان وبر اهميت و  نقش ذائقه سازي در كودكان و تاثير آن در پيشگيري از بيماريهاي مزمن در بزرگسالي تاكيد كرد . در اين جلسه مقرر شد مديران مهد روستاهاي تحت پوشش برنامه ريزي لازم جهت دعوت از مشاوران تغذيه مراكز جامع سلامت روستايي جهت اموزش اوليا دانش آموزان را در دستور كار خود قرار دهند. مهارت درخاتمه گفت: با توجه به شكل گرفتن الگوهاي صحيح غذا خوردن در دوران كودكي و تاثير پذيري كودكان در اين دوران از يكديگر طرح توزيع يك وعده غذاي گرم در روستا مهد ها علاوه بر فراهم نمودن يك وعده غذاي گرم مي تواند تاثير به سزايي در كاهش موارد اختلال رشد و رفع علادات غلط و بد غذايي در كودكان گردد، در اين ميان اصلاح الگوي غذايي كودكان با تاكيد بر كاهش مصرف نمك شكر و روغن در برنامه غدايي آنان ازجمله اهداف برنامه است.