رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 26 دی 1397

انجام مداخلات بهداشتي براي گروه هدف،پيشگيري و در صورت بروز مشكل، تلاش جهت بهبود وضعيت است

كارشناس مسوول بهبود تغذيه مركزبهداشت شهداي والفجردرباره هدف  سيستم بهداشتي گفت :

 انجام مداخلات بهداشتي براي گروه هدف،پيشگيري و در صورت بروز مشكل، تلاش جهت بهبود وضعيت است

 

 انجام مداخلات بهداشتي براي گروه هدف

 

 

    نحوه استخراج شاخص هاي غربالگري تغذيه اي و ارزيابي آن در جلسه اي با حضور ناظران و كارشناسان تغذيه مراكز تحول سلامت تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان شيراز-شهداي والفجردر دي 1396 بررسي گرديد. به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيرازشهداي والفجر، مريم مهارت مسوول واحد بهبود تغذيه اين مركزبهداشت با اعلام اين خبرگفت: با توجه به لزوم ارتقاء شاخص هاي بهبود تغذيه(شامل: غربالگري تغذيه اي گروه هاي سني مختلف و ارجاع به مراكز مشاوره) در جمعيت تحت پوشش مركز بهداشت شيراز – شهداي والفجر و تغيير نحوه استخراج ، طي جلسه اي باهدف بهبود شاخص ها برگزارشد. او افزود:در اين جلسه شاخص غربالگري تغذيه اي گروههاي سني به تفكيك مراكز تحول سلامت تحليل و بررسي گرديد و با توجه به اهميت بررسي الگوي تغذيه اي افراد جامعه و طبق دستورالعمل مراقبت گروههاي سني انتظار مي رود غربالگري تغذيه جهت گروه نوجوانان و سالمندان سالم به صورت حداقل يك مرتبه در سال و جهت جوانان و ميانسالان  سالم حداقل سه سال يك بار انجام پذيرد.

     مهارت ادامه داد: مراقبتي كه به دنبال آن مداخله نباشد ارزش چنداني ندارد، هدف از سيستم بهداشتي تنها شناخت و انجام مراقبت نيست بلكه هدف انجام مداخلات بهداشتي براي گروه هدف،پيشگيري و در صورت بروز مشكل، تلاش جهت بهبود وضعيت مي باشد.

 او تاكيدكرد: مراقبين سلامت بايد توانايي ايجاد انگيزه و مجاب كردن  فرد مشمول ارجاع به كارشناس تغذيه را داشته باشند، همچنين روند انجام مراقبت ها در سامانه سيب بايد فعال باشد و طي تماس با بيمار بايستي پيگيري لازم صورت گيرد.  اين كارشناس درخاتمه انجام غربالگري  تغذيه اي جهت گروههاي سني و آموزش را سبب اصلاح الگوي تغذيه افراد جامعه و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي غير واگير دانست وخاطرنشان ساخت: برنامه ريزي در راستاي ارائه خدمات مشاوره تغذيه رايگان به مردم سبب ارتقاء و بهبود سلامت جامعه خواهد گرديد.