رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 26 دی 1397

انجام 14079مورد آموزش ، 6419 مورد اطلاع رساني و 90مورد مشاوره رايگان به گروههاي هدف درزمينه ايدز

در راستاي تحقق اطلاع رساني ، پيشگيري، تشخيص زودهنگام ، درمان و حمايت از مبتلايا ن به" اچ آي وي "

در سطح  حوزه كاري مركزبهداشت صورت گرفت:

انجام 14079مورد آموزش ، 6419 مورد اطلاع رساني و 90مورد مشاوره رايگان به گروههاي هدف

 

مشاوره رايگان به گروههاي هدف درزمينه ايدز

 

      مهندس علي محمد شاهيجاني مسوول واحد مبارزه با بيماريهاي واگير مركز بهداشت شهرستان شيراز (شهداي والفجر) با اعلام اين خبر گفت: طبق  برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته از سوي كارشناسان واحد مبارزه با بيماريهاي واگير در واحدهاي ستادي و برون بخشي در راستاي تحقق اطلاع رساني ، پيشگيري، تشخيص زودهنگام ، درمان و حمايت از مبتلايا ن به اچ آي وي " فعاليت هاو اقدامات موثري در سطح حوزه كاري اين مركزبهداشت درفصل پاييز1396 به اجرادرآمد، ازجمله آموزش به 9608 نفراز دانش آموزان، 2022 نفراز والدين آنان، 290نفراز مربيان ومعلمان، 409 نفراز داوطلبين سلامت، 149نفراز زنان باردار، 196 نفراز كارگران، 42نفراز آرايشگران، 135 نفراز كاركنان اداره هاي شهرشيراز، 430 نفرازدانشجويان وجوانان ، 650 نفرازمراجعين و مردم جامعه، 170نفراز كاركنان بيمارستان ها وبهورزان و مراقبين سلامت ونيز توزيع 6000پمفلت، 57 جلد كتاب ، 47 برگ پوستر،41 مورد برگزاري نمايشگاه از ديگر اقدام هاي صورت گرفته است.