رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 26 دی 1397

ساماندهي خدمات سفر دربخش موادغذايي درشهرشيراز

 رييس مركز بهداشت شهداي والفجر

درجلسه كارگروه سلامت وامنيت موادغذايي شهرشيراز

خواستارساماندهي خدمات سفر دربخش موادغذايي درشهرشيرازشد

 

ساماندهي خدمات سفر دربخش موادغذايي درشهرشيراز

 

 

    جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان شيرازدر دي 1396 درسالن اجتماعات فرمانداري شيرازباحضور اعضاء ونماينده فرماندار به همت مركزبهداشت شهرستان شيرازشهداي والفجر برگزارشد. دكترعبدالحسين فرح بخش رييس اين مركزبهداشت با اعلام اين خبرگفت: خدمات سفردرشهرشيراز نيازبه ساماندهي دارد واين مهم ميسر نمي شود مگر با همكاري ساير سازمانهاي مرتبط دراين امر. او افزود: ما بامشكلات عديده اي از سوي فروشندگان سيارموادغذايي وفاقد مجوزهاي لازم بويژه درايام نوروز، در رابطه با سلامت غذايي شهروندان روبروهستيم. رييس مركزبهداشت والفجردرخاتمه گفت: دراين جلسه مصوب شد تمامي ارگانها، اداره ها، وسازمانهايي كه اقدام به عرضه ويا اجاره دادن مكان فروش موادغذايي باهرعنوان وبويژه درايام نوروز مي نمايند،بايستي قبل از هراقدامي ابتدابا اتاق اصناف، اتحاديه مربوطه ومراكز سه گانه بهداشت شهرستان شيرازبراي اخذ مجوزهاي لازم اقدام وتا اخذ مجوزهاي لازم هيچ ارگان، سازمان واداره اي مجاز به راه اندازي غرفه هاي موادغذايي نمي باشد.