رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 31 تیر 1397

معرفي رييس مركزبهداشت شهداي والفجر به عنوان مديرنمونه شهرستان شيراز

رييس مركز بهداشت شهداي والفجر بعنوان مدير نمونه شهرستان شيراز معرفي شد

 

عرفي رئيس مركز بهداشت شهداي والفجر به عنوان مدير نمونه شهرستان شيراز

  

 

   رييس مركزبهداشت شهداي والفجر به عنوان مدير نمونه شهرستان شيراز ، از سوي فرماندار و رييس شوراي اداري شهرستان شيراز در جمع روساي اداره هاي شيراز درسالن اجتماعات فرمانداري، امروز معرفي شد. به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، درهفته دولت وسالروز شهادت شهيدان والا مقام رجايي وباهنر ،  حيدرعاليشوندي فرماندار و رييس شوراي اداري شهرستان شيراز ، از تلاش هاي ارزنده وموثر رييس مركزبهداشت شهداي والفجر در پيشرفت وتوسعه شهرستان شيراز به عنوان مدير نمونه شهرستان شيراز با اهداء لوح تقديري تشكر و قدرداني نمود.