رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 31 تیر 1397

لزوم غربالگری روده بزرگ برای تمامی افراد بین 50 تا 69 سال

 مركزبهداشت شهداي والفجراز تمامي افراد 69-50 سال  خواست كه
 براي غربالگري سرطان روده بزرگ به پزشك خانواده خود مراجعه نمايند
 
لزوم غربالگری روده بزرگ برای تمامی افراد
 
                                    

   مراقبين سلامت منطقه مركز خدمات جامع سلامت احمدبن موسي با غربالگري سرطان كولوركتال (روده بزرگ) در مرداد 1396 آشنا شدند. به گزارش واحـد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر،در اين برنامه آموزشي كه در سالن آموزش آن مركز برگزار شد، ابتدا دكتر نگار ميرزاد مسئول واحد مبارزه با بيماريهاي غيرواگير اين مركز، در خصوص ايراپن( بسته ي جامع بيماريهاي غيرواگير) توضيحاتي ايراد نمود. و گفت: بيماري هاي غيرواگير، مسئول بيش از 53 % بار بيماري ها در سراسر جهان هستند و بيش از 76 % كل بار بيماريها در ايران به بيماري هاي غيرواگير اختصاص دارد، پايه پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير، شناسايي عوامل خطر اوليه و پيشگيري و كنترل اين عوامل است، بيماريهاي غيرواگير از مهم ترين موانع توسعه كشورها هستند و هزينه هاي سرسام آور ناشي از اين بيماري ها، هر نظام بهداشتي و درماني را با چالش هاي عديده اي روبرو مي نمايد، به همين دليل سازمان جهاني بهداشت كنترل اين بيماريها و عوامل زمينه ساز آنها را به عنوان هدف اصلي براي كاهش 25 % مرگ و مير ناشي از بيماريهاي غيرواگير تا سال 2025 تعيين كرده است.

  

  او افزود: به همين سبب سازمان جهاني بهداشت در سال 2013 برنامه اقدام جهاني 2020 -2013 را مشتمل بر 9 هدف و 25 شاخص براي كنترل 4 بيماري عمده غيرواگير شامل: بيماريهاي قلبي عروقي، ديابت، سرطان ها و بيماري هاي تنفسي و همچنين كاهش عوامل خطر چهار گانه دخانيات، كمي فعاليت بدني، تغذيه نامناسب و الكل در اختيار جهانيان قرار داد و پس از آن اقدامات عملي را كه مي تواند كشورهاي مختلف دنيا را براي نيل به اين اهداف رهنمون شود به آنان پيشنهاد نمود.دكتر ميرزاد ادامه داد: در حال حاضر شناسايي و مراقبت بيماران قلبي عروقي، ديابتي و پرفشاري خون بطور جدي در حال انجام،  و با ابلاغ دستورالعمل غربالگري سرطان كولو ركتال (روده بزرگ) در جامعه هدف، اين مهم نيز با جديت در حال پيگيري است. سپس زهرا تجلي كارشناس بيماريهاي غيرواگير اين مركز گفت: سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ايران و ميليون ها مورد در جهان رخ مي دهد كه در صورت تشخيص به موقع و زود هنگام، تومور در مراحل اوليه و محدود بوده، در نتيجه درمان آن آسان تر و امكان كنترل و بهبود كامل آن بسيار زياد است. او افزود: ميزان بروز ساليانه سرطان در سال 2012 ميلادي، 14ميليون نفر بوده است كه تا سال 2030 ميلادي به حدود 25 ميليون نفر خواهد رسيد، يعني ظرف مدت كوتاهي بروز سرطان نزديك به دو برابر مي شود، همچنين عدد مرگ و مير ساليانه از 8 ميليون نفر در همين مدت به 13 ميليون نفر مي رسد و هفتاد درصد از اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد، در ايران سالانه بيش از نود هزار نفر مبتلا به سرطان مي شوند كه اين عدد تا سال 2030 ميلادي ( 1409 ه.ش) با افزايش دست كم هشتاد درصدي به بيش از 160 هزار نفر خواهد رسيد.

 

   او مهم ترين دلايل براي افزايش بروز سرطان در ايران و جهان اين گونه بر شمرد: žافزايش اميد به زندگي و تعداد سالمندان (چرا كه بروز سرطان با افزايش سن، افزايش مي يابد)، ž    تغيير در شيوه زندگي مانند افزايش مصرف دخانيات، غذاهاي چرب و پركالري و كم تحركي و žعوامل محيطي مانند افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي. تجلي اضافه كرد: در حال حاضر با وجودي كه عدد خام مرگ و مير ناشي از سرطان ها افزايش يافته است، اما به طور كلي نسبت افرادي كه از سرطان فوت مي كنند با در نظر گرفتن جمعيت و تعداد موارد ابتلا، در مقايسه با سه دهه پيش، كاهش يافته است، نيمي از افرادي كه امروز با تشخيص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بيش از 40 ٪ بعد از ده سال هنوز زندگي مي كنند، متوسط ميزان بقاي ده ساله براي سرطان دو برابر 30 سال گذشته شده است.تجليž  مهم ترين دليل بهبود در بقاي بيماران، علاوه بر درمانهاي موثرتري كه پيدا شده است را افزايش آگاهي مردم و ارتقاء روش هاي تشخيص زودهنگام دانست و گفت: حتي براي كساني كه احتمال بهبودي آنها كم است، شانس زنده ماندن در زمان تشخيص زودتر، بيشتر خواهد شد.او خاطر نشان ساخت: بدين منظور غربالگري سرطان روده بزرگ براي گروه سني 50 تا 69 سال انجام مي شود، در حال حاضر اين غربالگري در منطقه مركز خدمات جامع سلامت احمدبن موسي با ارزيابي فردي ، سابقه خانوادگي و ثبت در سامانه سيب توسط مراقب سلامت و سپس ارجاع به آزمايشگاه براي انجام آزمايش خون مخفي در مدفوع به صورت رايگان انجام مي شودو در مناطق ديگر شهرستان اين غربالگري با هزينه شخصي در حال انجام است.در پايان دكتر ميرزاد توصيه كرد تمامي افراد 50 تا 69سال جهت انجام غربالگري سرطان كولو ركتال به مراقبين سلامت پزشك خانواده خود مراجعه كنند.