رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 31 تیر 1397

تعطيلي شش واحد صنفي عرضه كننده قليان

تعطيلي 6 واحد صنفي عرضه كننده قليان در منطقه تحت پوشش
مركز بهداشت شهداي والفجر 
 
تعطيلي  واحد صنفي عرضه كننده قليان 
 
   رييس مركزبهداشت شهداي والفجر: توتونهاي ميوه اي از بي كيفيت ترين توتون ها است، كه با پوشش مواد شيميايي يا معطر قابل استفاده گرديده اند و به طور عمده باعث سرطان زايي مي گردند. به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، در ادامه  اجراي قانون جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات ، واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شهداي والفجر 6 واحد صنفي را كه اقدام به عرضه قليان مي نمودند، تعطيل كرد.  رئيس مركز بهداشت شهداي والفجر با اعلام اين خبر اضافه كرد: 6  باب واحد صنفي شامل 4 باب  كافي شاپ  و 2 باب چايخانه كه اقدام به عرضه واستعمال قليان مي كردند، با تشكيل پرونده و ارسال پرونده متخلفان به مراجع ذيربط، با دستور مقام قضايي از سوي مركز بهداشت پلمپ گرديد.

   دكتر عبدالحسين فرح بخش ادامه داد: سيماي بيماريها از بيماري هاي واگير به سمت بيماريهاي غير واگيردار تغيير يافته است و متاسفانه مصرف دخانيات و بخصوص قليان به صورت گسترده و سازمان يافته قشر بالنده جامعه يعني جوانان را هدف قرار داده و در نتيجه شاهد گسترش بي رويه مصرف قليان در بين جوانان در جمع هاي دوستانه و خانوادگي مي باشيم و اين امر باعث گرديده زشتي اين مسئله از بين رفته و افراد از كشيدن قليان اصلا احساس بدي نداشته باشند و ايشان در بيان خطرات استفاده از قليان هاي ميوه اي افزود طبق مطالعات رسمي انجام گرفته از سوي وزارت بهداشت مشخص گرديد، توتونهاي ميوه اي از بي كيفيت ترين توتون ها است،كه با پوشش مواد شيميايي يا معطر قابل استفاده گرديده اند و به طور عمده باعث سرطان زايي مي گردند. دكتر فرح بخش ايشان در پايان وجود برنامه و هماهنگي بين بخشي ، استمرار وجدي گرفتن قانون را الزامي دانست و همچنين از همكاري مقام قضايي در برخورد با متخلفين قدرداني نمود.