رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 31 تیر 1397

گزارش از روند پيشرفت پروژه هاي اماني مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر

پيشرفت پروژه هاي اماني مركز بهداشت شهداي والفجر

 

گزارش از روند پيشرفت پروژه هاي اماني

 

     به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، در تاريخ 29 مرداد ماه سال 96 بازديدي از پيشرفت پروژه هاي اماني مركز بهداشت شهرستان شيراز - شهداي والفجر توسط جناب آقاي دكتر عبدالحسين فرح بخش رئيس محترم مركز بهداشت شهداي والفجر  به همراه جناب آقاي دكتر همتي مشاور محترم رياست دانشگاه و معاون اجرايي معاونت بهداشتي و جناب آقاي دكتر وجدانيان مدير محترم توسعه شبكه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي صورت گرفته  است. در بازديدي كه از مراكز و پايگاه هاي خدمات جامع سلامت شهري مركز بهداشت شهداي والفجر صورت گرفت پيشرفت قابل توجهي به چشم خورد . كه بيش از 60% پيشرفت فيزيكي داشته و قابل توجه اينكه در پايگاه هاي مراكز جامع سلامت به نام فتحيه پودنك و كوشكك جهت افتتاح در هفته دولت آماده مي باشد. در اين راستا جناب آقاي دكتر فرح بخش فرمودند: با توجه به طرح سلامت در بهداشت و نوسازي و احداث مراكز، پايگاه و خانه هاي بهداشت از طرف وزارت مطبوع، مشاهده گرديد كه پيشرفت فيزيكي پروژه ها قابل توجه بوده لذا به تعداد حدود 30 پروژه اماني از بهمن ماه 1395 كليد خورده كه كليه خانه هاي بهداشت و 2 پايگاه شهري جهت افتتاح هفته دولت آماده شده اند.