رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

پاس شخصی

به اطلاع می رساندبا توجه به ساعت کار اعلام شده از طرف دانشگاه (30/7 لغایت 30/15) وساعت کار فعلی مرکز که از ساعت 30/7 -45/7 ورود و از ساعت 15/15-15 خروج میباشد و ربع ساعت اول و ربع ساعت آخر برای تاخیردر ورود و تعجیل در خروج اختصاص یافته است لذا دریافت پاس شخصی بین 45/7 لغایت 15 به هیچ عنوان شامل تخفیف نخواهد شد و طبق قانون مرخصی ها، یک کارمند در طول یکسال بیش از دوازده روز مرخصی ناشی از دریافت پاس شخصی نمی تواند استفاده کند، شایسته است همکاران محترم رعایت سقف استفاده از پاس های شخصی ا بنمایند تا مشمول دریافت اخطار و کسر مرخصی بدون حقوق نشوند. ضمنا تاخیر و تعجیل در ورود و خروجی ها قانونا از موارد تخلف اداری محسوب می شود باید ه حداقل برسد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد