رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

از فعاليتهاي داوطلبانه مربيان فعال داوطلب سلامت تقدير شد

    از فعاليتهاي داوطلبانه 70 نفر از مربيان فعال داوطلب سلامت 
    مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر تقدير شد
 
تقدیراز فعاليتهاي داوطلبانه  مربيان فعال داوطلب سلامت  
 
  به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر، به مناسبت روز جهاني داوطلب سلامت مراسم جشني در تاريخ 26 دي ماه 1394 در سالن اجتماعات اين مركز بهداشت براي 200 نفر از مربيان و داوطلبان سلامت فعال اين مركز برگزار گرديد.در اين مراسم دكتر عبدالحسين فرح بخش رياست اين مركز بر نقش مؤثر داوطلبان سلامت در تحقق اهداف بهداشتي از جمله پزشك خانواده و طرح تحول سلامت و تغيير نگرش و عملكرد افراد جامعه در بهبود وضع تغذيه و جمع آوري قليان از اماكن عمومي از طريق ارتقاء سطح آگاهي عموم ، تاكيد نمود و توصيه كرد: كاهش مصرف قند و نمك و چربي از سوي داوطلبين سلامت به خانواده ها اطلاع رساني شود.

اين مراسم با اجراي موسيقي سنتي و برگزاري مسابقه و اهداء جوايز به برندگان مسابقه ادامه يافت،سپس شيدا علي نژاد مسوول واحد جلب مشاركت هاي مردمي استان بر ارتباط مؤثر داوطلبان سلامت با خانواده ها در قالب سفير سلامت و فعال نمودن پرونده خانوار در طرح تحول سلامت تاكيد و مسابقه اي بين داوطلبان طرح و اجرا نمود.

  پس از آن سعيده ملك دانش مسوول واحد جلب مشاركتهاي مردمي اين مركز ضمن تبريك به مدعوين در خصوص كسب رتبه اول اين مركزبهداشت،در زمينه جذب داوطلب سلامت فعال جديد ،در سال94 و تشكر از تمامي مربيان، از 6 رتبه برتر در  مسابقه بالا،با اهداء جوايز قدرداني نمود.در نهايت مراسم تقدير و تشكر از 70 نفر از مربيان فعال اين مركز با حضور دكتر فيروز وجدانيان مدير گروه مديريت شبكه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي و دكتر عبدالحسين فرح بخش رياست اين مركز ، دكتر علي تهمتن رئيس مركز بهداشت شهداي گمنام و علي محمدشاهيجاني و دكترهماتاج باغي معاونين اين مركز، شيدا علي­ نژاد و مسوولين واحدهاي جلب مشاركتهاي مردمي مراكزبهداشت شهدي گمنام  وانقلاب با اهداء لوح و هداياي ارزنده صورت گرفت.