رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

انتخاب نماينده ايثارگران در مركز بهداشت شهداي والفجر

  انتخاب نماينده ايثارگران در مركز بهداشت شهداي والفجر
 
انتخاب نماينده ايثارگران در مركز  والفجر
  
 
    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز، جلسه انتخاب نماينده ايثارگران با حضور رياست وجمعي ازايثارگران اين مركز، معاون درمان بنياد شهيد استان،مسوول امور ايثارگران و مشاور رياست دانشگاه علوم پزشكي، مسوول حراست ورابط امور ايثارگران مركزدر سالن اجتماعان اين مركز در آبان 1394 برگزار گرديد.در اين جلسه دكتر عبدالحسين فرح بخش رياست اين مركز، با سلام و درود به ارواح پاك شهدا و سلامتي مقام معظم رهبري گفت توقع بيشتري از ايثارگران در امر خدمت رساني به مردم وجود دارد كه بيش ازپيش فعالانه در صحنه باشند. وي افزود: براي بودن در اين نظام ما خيلي از چيزهايمان را داده ايم، امروز در اين مركز هم همين است و ايثارگران ما بايد براي سايرين الگو باشند و تلاش و مجاهدت بيشتري  درخدمت رساني به مردم داشته باشند.گفتني است در آخر راي گيري و انتخاب نماينده از بين 4 نفركانديدا صورت گرفت كه از 39 راي عبدالحسين فرح بخش رئيس اين مركز ، بابيشترين آراء به عنوان نماينده ايثارگران اين مركز انتخاب گرديد.