رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

چربي خون بالا در زنان و مردان شيرازي

   چربي خون بالا در زنان و مردان شيرازي
 
   چربي خون بالا در زنان و مردان شيرازي
  
     به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، دكتر راحله نظري كارشناس غير واگير اين مركز بهداشت گفت: شيوع كلسترول(چربي خون) بالا در مردان كشور29/5 درصد و در زنان 36/5درصد مي باشد، در حالي كه اين آمار در استان فارس در مردان 39 درصد ودر زنان 41.2 در صد مي باشد.وي افزود: اگر چه به طور تقريبي تمام بافت هاي بدن مي توانند كلسترول را بسازند ولي قسمت اعظم كلسترول توسط كبد ساخته مي شود و براي ساختن ديواره سلولي وتشكيل هور مون ها وبافتها به كار مي رود.
 كلسترول از عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي
    دكتر نظري خاطر نشان ساخت: كلسترول بالاي خون يكي از مهمترين عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي است و هر چه ميزان كلسترول خون بالاتر باشد ،احتمال ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي بيشتر است.  وي ادامه داد كلسترول بالاي خون در اغلب موارد علامتي ندارد، بنابر اين براي آگاهي از ميزان كلسترول خون بايستي با آزما يش خون ميزان آن را سنجيد. وي توصيه نمود جوانان، ميانسالان وسالمندان حتي افرادي كه بيماري قلبي عروقي ندارند، بايستي هر سه سال يكبار كلسترول خون خود را اندازه گيري نمايند.وي در خصوص نحوه و ميزان اندازه گيري كلسترول گفت: كلسترول خون بعد از 9 تا 12 ساعت نا شتا بودن اندازه گيري مي شود وهمزمان با اندازه گيري كلسترول، چربي مضر خون (LDL) كه عامل اصلي تخريب ديواره عروق است، نيز اندازه پيگيري مي شود. نظري افزود: ميزان قابل قبول اين نوع چربي، در افراد مبتلا به ديابت بايستي كمتر از 100 ميلي گرم در دسي ليتر باشد وميزان قابل قبول  HDL يا چربي مفيد خون كه عامل جلو گيري كننده از تخريب عروق است، در مردان بيشتر از40 ودر زنان بيشتر از50 مي باشد.
عوامل مهم در افزايش چربي خون
    دكتر نظري گفت: رزيم غذايي حاوي چربيهاي اشباع، اضافه وزن وچاقي، عدم تحرك بدني، افزايش سن ، فشار خون بالا، مصرف دخانيات، ديابت، واسترس عواملي هستند كه در افزايش كلسترول خون نقش مهمي دارند.وي ادامه داد: اگر فردي همراه با كلسترول بالا مبتلا به فشار خون بالا نيز باشد، احتمال خطر حمله ي قلبي به چند برابر مي رسد و اگر اين فرد سيگاري هم باشد، احتمال خطر باز هم بيشتر خواهد شد. نظري ژنتيك را در افزايش كلسترول خون مهم دانست و گفت: كلسترول بالاي فاميلي يكي از اختلالات ارثي شايع است اما با كاهش چربي هاي غذايي مي توان زمينه ارثي را تا حدودي كنترل نمود .دكتر نظري در انتها گفت:با ايجاد تغيير در نوع غذاها مانند كاهش دريافت كلسترول و چربي اشباع، افزايش مصرف فيبرهاي غذايي محلول، افزايش مصرف غلات و حبوبات، ميوه و سبزيجات وثابت نگه داشتن وزن در حد مناسب مي توان ميزان كلسترول خون را كاهش داد و در افراد دچار اضافه وزن و كلسترول خون بالا، كاهش وزن به كاهش كلسترول خون كمك شاياني مي كند، بنابر اين توصيه پزشكي به افراد دچار كلسترول بالا يا در معرض خطر كلسترول بالا اين است كه در كنار رژيم هاي غذايي و فعاليت هاي ورزشي،تغيير در الگوي رفتاري خودمثل قطع سيگار و كنترل استرس و نيز كنترل ساير عوامل خطر مثل فشار خون و ديابت را مورد توجه قرار دهند.گفتني است اين مفاهيم آموزشي براي والدين دانش آموزان مدرسه پسرانه هوشمند درخصوص چربي خون بالا در16آذر1394 دراين مدرسه بيان شد.