رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

انجام 392 مورد آزمايش هموگلوبين

انجام 392 مورد آزمايش هموگلوبين در آزمايشگاههاي 
                               مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر                                          
  
آزمايش هموگلوبين
 
    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز، از ابتداي سال جاري تا پايان مهر امسال،392 مورد HbA1C در آزمايشگاههاي زير مجموعه اين مركز بهداشت، انجام شده است . طاهره پاكدل مسوول امور آزمايشگاههاي اين مركز در اين زمينه گفت:اندازه گيري هموگلوبين A1C ( هموگلوبين متصل به قند ) براي پايش وكنترل بيماري ديابت استفاده مي شود و منعكس كننده ميانگين گلوكز طي 2تا 3 ماه گذشته در خون بيمار يوده وميزان آن با عوارض ديابت بر عروق كوچك و تا حد كمتري عروق بزرگ همبستگي مستقيم دارد .وي ادامه داد: هموگلوبين يكي از پروتئين هاي داخل گلبول هاي قرمز است و وظيفه حمل اكسيژن در خون را بر عهده دارد و هموگلوبين نيز مانند تمام پروتئين هاي ديگر بدن با قندها از جمله گلوكز تركيب مي شود. 
    پاكدل افزود: اين تركيب تا زماني كه گلبول قرمز در خون زنده است (تقريباً 120 روز) پايدار مي باشد و اين اساس آزمايش هموگلوبينA1C را تشكيل مي دهد كه هر چقدر ميزان قند خون در طول 4-3 ماه گذشته بالاتر از مقدار طبيعي باشد، درصد هموگلوبين A1C خون با گلوكز تركيب شده است نيز بيشتر خواهد بود.وي خاطرنشان ساخت: آزمايش هموگلوبين A1C را مي توان در هر ساعتي از شبانه روز انجام داد و نيازي به ناشتا بودن نمي باشد. پاكدل ادامه داد: همچنين نتيجه اين آزمايش بر خلاف آزمايش قند خون ناشتا ارتباطي با نوع تغذيه و فعاليت بدني و يا وضعيت روحي در روز آزمايش ندارد.
گفتني است آزمايش هموگلوبين A1C  به هيچ عنوان جايگزين آزمايش هاي روزانه قند خون نمي شود و نمي توان به عنوان مثال آن را مبناي اضافه يا كم كردن مقدار تزريق روزانه انسولين يا مصر ف داروهاي ديابت قرار داد و در واقع جهت كنترل موثر ديابت انجام مرتب تست قند خون و نيز آزمايش هموگلوبين A1C هر 4-3 ماه يك بار، هر دو به يك اندازه از اهميت برخوردارند وتحقيقات نشان داده است ، هرچه ميزان هموگلوبين HbA1C پايين تر باشد احتمال بروز عوارض بينايي ، كليوي و اعصاب انتهايي در بيماران ديابتي كمتر است .