رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

چهارشنبه, 30 خرداد 1397

برگزاري جلسه توديع و معارفه مسوول بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر

   برگزاري جلسه توديع و معارفه مسوول بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر

 

جلسه توديع و معارفه مسئول مرکز بهداشت والفجر
     به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، مراسم توديع مهندس محمدحسين كيانفر و معارفه مهندس حميدرضامفيدي كارشناس مسوول واحد بهداشت محيط اين مركز در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه برگزار گرديد. در اين مراسم دكتر عبدالحسين فرح بخش رياست اين مركز در جمع مسوولين و كارشناسان بهداشت محيط و ستادي مركزبهداشت والفجر،ضمن تشكر از زحمات مهندس كيانفر، گفت: اين جا به جايي ها در راستاي اهداف بهداشتي اين مركز است و اين مسووليتها همه به صورت امانت به هر شخصي داده مي شود .
    وي همچنين كار بهداشت محيط را سخت دانست چرا كه سلامت غذايي در دست آنان است . سپس وي خطاب به مسوولين بهداشت محيط هر سه مركز گفت: براي رفع معضلات بهداشت محيط مي بايستي هرسه مسوول بهداشت محيط مراكز بهداشت شيراز،نگاه متحدانه اي داشته باشند و جلساتي را با هم داشته باشند.در ادامه نيز مهندس مفيدي كارشناس مسوول واحد بهداشت محيط اين مركز ضمن تشكر از مسوولين واحدها،وظيفه خود وهمكاران را خدمت كردن دانست.