رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

نظارت مستمرمشاوران تغذيه مراكز سلامت جامعه

   نظارت مستمرمشاوران تغذيه مراكز سلامت جامعه
                  بر مدارس مجري طرح توزيع مكمل ويتامين د و آهن
                

              نظارت مستمرمشاوران تغذيه  نظارت مستمرمشاوران تغذيه

        

    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، بدنبال جذب مشاوران تغذيه در مراكز تحول سلامت و لزوم اجراي برنامه هاي جامعه نگر بوسيله آنان، واحد تغذيه اين مركز بهداشت اقدام به تقسيم بندي مدارس در بين مراكز سلامت جامعه و برنامه ريزي اعزام مشاوران تغذيه به مدارس مجري طرح آهن ياري و ويتامين د نمود. در غالب اين برنامه تمامي دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه دوره اول و دوم از نظر وضعيت توزيع مكمل ها در بين دانش آموزان مورد نظارت قرار گرفت و برنامه هاي آموزشي براي اولياء ، مديران و معلمان برگزار خواهد گرديد. گفتني است نظارت مستمر بر روند اجراي طرح موجب بهبود كمي و كيفي اجراي برنامه و رفع مشكلات احتمالي خواهد گرديد و ميزان استقبال دانش آموزان از مصرف مكمل را افزايش خواهد داد.مريم مهارت كارشناس واحد تغذيه اين مركز در اين خصوص گفت: نظارت برنامه آهن ياري و ويتامين د بطور مرتب و ماهيانه تا پايان اجراي طرح ، يعني پايان سال تحصيلي جهت ويتامين د و پايان دي ماه جهت آهن ياري اجرا مي شود. وي افزود : نظارت بر روند اجراي برنامه موجب دقت در نحوه توزيع مكمل ها ، پيشگيري از تحويل يكجاي مكمل به دانش آموزان و نيز توجيه دانش آموزان براي لزوم مصرف مكمل مي گردد.