رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397

مديران مهد روستاها براي اجراي طرح توزيع يك وعده غذاي گرم آموزش ديدند

     به همت مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر 
      مديران مهد روستاها براي اجراي طرح توزيع يك وعده غذاي گرم آموزش ديدند

 

آموزش اجراي طرح توزيع يك وعده غذاي گرم

 

    به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر ، در راستاي اجراي طرح توزيع يك وعده غذاي گرم، واحد تغذيه اين مركز بهداشت جلسه آموزشي توجيهي براي 30 نفر از مربيان مهد روستاهاي زير مجموعه اين مركز در تاريخ پنجم آبان ماه در بهزيستي شيراز برگزار نمود.در اين جلسه مديران مهد روستا با روند اجراي برنامه شامل برنامه غذايي ، روند نظارت نحوه تدارك موارد اوليه و روش پخت آشنا و در زمينه اهميت مصرف مواد غذايي سالم كودكان آموزش ديدند. مريم مهارت مسوول واحد تغذيه اين مركز در اين باره گفت: توجيه مديران و مربيان مهد روستاها موجب بهبود كيفيت و كميت اجراي برنامه در سطح مهد روستاها خواهد گرديد.