رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397

هنگام تنبيه كودك به جاي تنبيه بدني از روش محروم كردن از خواسته ها و امتيازها استفاده كنيم

كارشناس بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر گفت:
    هنگام تنبيه كودك به جاي تنبيه بدني از روش محروم كردن از خواسته ها و امتيازها استفاده كنيم

 

 محروم کردن از خواسته ها به جاي تنبيه بدني

 

    

    به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر ، كارشناس بهداشت روان اين مركز، با اشاره به اينكه خانواده در تعليم و تربيت كودكان نقش مهمي را ايفا مي كندويكي از نكات بسيار مهم در خانواده ، مهارت فرزند پروري است و با تاكيد بر  شيوه  اعمال صحيح تشويق و تنبيه كودكان گفت : ما بايد به صورت جدي ، از تنبيه بدني خودداري كرده ، به كارهاي درست كودك پاداش داده ، هنگام انجام اعمال نادرست ، از روش محروم كردن از خواسته ها و امتيازها استفاده كنيم ، زيرا تنبيه صحيح ، نبايد موجب تحقير كودك شود ،  و والدين نبايد در طولاني مدت با كودك قهر كنند و آشتي بايد توسط يكي از والدين برقرار شود ، زيرا قهر طولاني و عدم توجه به كودك ، موجب احساس نا امني در كودك  مي گردد و به بهداشت رواني وي لطمه وارد مي كند .

    سيمين تاج دهقاني همچنين دربارهء انواع اختلالات رايج در كودكان مثل ناخن جويدن ،شب ادراري،پرخاشگري و بيش فعالي توضيح داد و در پايان راهكارهاي رفتاري براي اختلالات گفته شده را مطرح نمود.گفتني است كارشناس بهداشت روان اين مركزبهداشت، اين مطالب را در كلاس آموزشي با عنوان "شيوه هاي فرزند پروري "براي 50 نفر از بهورزان و كاردانان هاي مراكز روستايي در تاريخ بيست و دوم و بيست و نهم مهرماه مطرح نمود.