رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 26 آذر 1397

119 نفر از ناطرين مراكز سلامت جامعه درباره خود مراقبتي جوانان آموزش ديدند

به همت مركز شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر
119  نفر از ناطرين مراكز سلامت جامعه درباره خود مراقبتي جوانان آموزش ديدند
 

   آموزش  ناظرین مراكز سلامت جامعه درباره خودمراقبتي جوانان

     

    به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، جلسه آموزشي خودمراقبتي جوانان براي 119 نفرازناظرين مراكزسلامت جامعه دراين مركز،مهرماه ، برگزارشد. مسوول واحد بهداشت مدارس اين مركز در اين رابطه گفت: با توجه به جوان بودن ساختار جمعيتي كشورمان كه حدود 27% جمعيت كشور را بخود اختصاص داده و نيز عوامل خطر محيطي تهديد كننده سلامت كه روند رو به رشدي را طي كرده است، هر فرد جوان بايد با انجام ورزش روزانه از خود مراقبت نمايد. در اين جلسه متخصص پزشكي ورزشي دانشگاه علوم پزشكي، درباره لزوم تحرك و فعاليت بدني در برنامه روزمره  هر جوان تاكيد كردو گفت:  با حركات اصلاحي نظير صحيح ايستادن وتقويت ايزومتريك عضلات ناحيه گردن مي توان از بيماريهايي نظير اختلالات ستون فقرات و ديسك ناحيه گردن پيشگيري نمود. عظيمه دهقاني همچنين با توجه به استفاده روزمره قشر جوان از كامپيوتر و الكترونيك شدن زندگي افزود :فاصله مانيتور و كامپيوتر تا چشم بايد 50-60سانتي متر بوده و صفحه بالايي كامپيوتر در فاصله 1/3  جلوي چشم ها قرار بگيرد.