رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

سرطان ،مشكل بزرگ نوع بشر

رئيس مركز بهداشت شهداي والفجر، سرطان را مشكل بزرگ  نوع بشر دانست
 
    در هفته پيشگيري از سرطان،كلاس آموزشي پيشگيري از سرطان هاي شايع براي 48 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور به همت واحد سلامت خانواده-جمعيت و مدارس اين مركز بهداشت با هماهنگي دانشگاه پيام نور شيرازدراسفند1395 برگزار گرديد.دكتر عبدالحسين فرح بخش رئيس اين مركز بهداشت با اعلام خبربالا گفت: سرطان مشكلي بزرگ براي نوع بشر است و هر ساله14 ميليون مورد جديد و هشت ميليون مرگ و مير ناشي از سرطان در جهان رخ مي دهد، كه متاسفانه دراغلب كشورها و از جمله كشور ما سرطان در حال افزايش است.دكتر هنگامه خضري مسئول واحد بهداشت خانواده، جمعيت و مدارس نيز گفت: به طور كلي ۵ عامل اساسي در بروز سرطان نقش دارد، اولين عامل شيوه نادرست زندگي  كه شامل رژيم غذايي نامناسب و  فعاليت بدني ناكافي است، دومين عامل سيگار كشيدن و سپس بروز عفونت هاست و بعد از آن عوامل شغلي و آلودگي هاي محيطي قرار مي گيرد، بي گمان در تمام بيماري هاي شناخته شده ژن ها تاثير دارند، در واقع همه عوامل ذكر شده همراه با تغييرات ژنتيكي باعث بروز سرطان در انسان مي گردد.

   دكتر راحله نظري پزشك اين مركز احتمال بروز سرطان را در سنين مختلف يادآور شد و گفت: اين احتمال با افزايش سن زيادتر مي‌شود و افزايش اميد به زندگي به اين معني است كه افراد بيشتر عمر مي‌كنند و لذا تعداد بيشتري از آنها تحت تأثير اين بيماري قرار خواهندگرفت.مژگان همتيان كارشناس برنامه مادران اين مركز نيز درادامه گفت: به منظور داشتن رژيم غذايي مناسب بايد از مصرف غذاهاي حاوي نيترات بالا به ويژه فست فودها ،غذاهاي نمك سود و دودي شده،غذا هاي چرب و سرخ شده، آماده سازي نامناسب غذا، استفاده از غذاهاي مانده، مصرف آب ناسالم و غيربهداشتي خودداري نمود.

 
سرطان ،مشكل بزرگ نوع بشر