رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 31 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

آزمايشات قبل از ازدواج و مشاوره ژنتيك

درباره آزمايشات قبل از ازدواج و مشاوره ژنتيك بيشتر بدانيم
 
 
  
      به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، دكتر نگار ميرزاد مسوول واحد مبارزه با بيماريهاي غيرواگير اين مركز در خصوص مركز پذيرش زوجين براي ازمايشات قبل از ازدواج در اين مركز گفت: يكي از مراكز آزمايشات قبل از ازدواج واقع در پل حر جنب فرمانداري و در اين مركز است كه زوجين متقاضي ازدواج به 2 صورت مي توانند براي انجام آزمايشات به اين مركز مراجعه نمايند.

      وي افزود: دسته اول گروهي كه قصد نامزدي داشته و جهت تعيين وضعيت خون خود و نامزدشان از نظر تالاسمي به صورت آزاد و داوطلبانه هستند. دسته دوم زوجيني كه قصد ازدواج رسمي و محضري دارند كه مي بايست با معرفي نامه رسمي از اين دفاتر به مركز بهداشت جهت انجام آزمايشات مراجعه نمايند.

      دكتر ميرزاد در خصوص هدف اين آزمايشات گفت: آزمايش خون براي شناسايي افراد ناقل تالاسمي، آزمايش خون براي شناسايي افراد ناقل بيماري سيكل(گلبولهاي داسي شكل)، غربالگري براي بيماريهاي آميزشي، آزمايش مواد مخدرده گانه و در صورت تمايل زوجين مي توانند آزمايش تعيين گروه خوني – هپاتيتB-هپاتيت c- تيتر آنتي بادي براي واكسن هپاتيت-)ايدز(HIV)و تيروئيد را نيز انجام دهند.

      وي سپس در خصوص مشاوره ژنتيك گفت: تمامي آزمايشها از سوي پزشك مشاوره ژنتيك بررسي مي گردد و مجوز ازدواج براي افراد فاقد مشكل صادر و افراد مشكوك به تالاسمي مينور براي انجام آزمايشات تكميلي به مراكز ذيصلاح ارجاع مي شوند. اين مسوول ادامه داد: در صورتي كه تالاسمي مينور در زوجين محرز گرديد، مشاورين اين مركز اطلاعات دقيقي در زمينه بيماري و چگونگي انتقال آن به فرزندان در اختيار زوجين قرار مي دهند، تا ايشان با آگاهي كامل، در خصوص خود و فرزند دار شدن تصميم گيري و برنامه ريزي نمايند.

      او يادآور شد مسئوليت ما در قبال زوجين ناقل تالاسمي افزايش آگاهي ايشان در زمينه بيماري، راههاي تشخيص پيش از تولد و پيشگيري از بروز تالاسمي ماژور مي باشد و به هيچ عنوان از ازدواج اين افراد جلوگيري نمي شود و خدا را شاكريم كه در اين زمينه بسيار موفق عمل كرده و در سال 94 هيچ گونه بروز تالاسمي ماژور نداشته ايم.

      دكتر نگار ميرزاد خاطر نشان ساخت زوجهاي ناقل تالاسمي قبل از دريافت مجوز ازدواج براي انجام آزمايش قبل از بارداري ارجاع مي شوند و هنگام بارداري نيز آزمايش دوم بر روي جنين انجام مي شود و تا زمان داشتن فرزند سالم، كاركنان اين مركز در كنار آنها بوده و آنها را ياري مي دهد .

       وي تاكيد كرد: زوجين دچار كم خوني ناشي از فقر آهن از سوي پزشك مستقر در واحد تالاسمي درمان مي شوند و در اين مركز سعي شده است جواب آزمايشات طي 24 ساعت آماده و در نهايت مجوز رسمي ازدواج صادر و تحويل زوجين داده شود.دكتر ميرزاد در آخر توصيه كرد: افرادي كه قصد ازدواج دارند قبل از هر اقدامي و اطلاع آشنايان نسبت به انجام اين آزمايشات و بررسي از نظر وضعيت خوني خودشان و همسر آينده شان اقدام نمايند، تا در مراحل بعدي ازدواج دچار مشكل نشوند.