رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 31 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

آغاز طرح مشترك توزيع يك وعده غذاي گرم در مهد روستاها

آغاز طرح مشترك توزيع يك وعده غذاي گرم در مهد روستاها
باهمكاري واحد تغذيه مركز بهداشت شهداي والفجر و سازمان بهزيستي شيراز 
 
توزيع يك وعده غذاي گرم در مهد روستاها  توزيع يك وعده غذاي گرم در مهد روستاها
 
     به گزارش واحـد روابط عمومي مركز بهداشت شهداي والفجر، مريم مهارت مسؤول واحد بهبود تغذيه اين مركز بهداشت گفت: در راستاي بهبود تغذيه كودكان زير 6 سال مناطق روستايي، طرح مشترك توزيع يك وعده غذاي گرم در سطح تمامي مهد كودكهاي تحت پوشش مناطق روستايي اين مركز بهداشت اجرا خواهد شد.

    وي افزود: در غالب اين طرح نزديك به 1400 كودك روزانه يكي وعده غذاي گرم به مدت 90 تا 120 روز دريافت خواهند نمود و براي ارزيابي اين طرح واحد تغذيه مركز بهداشت والفجر در 2 نوبت قبل و بعد ازطرح اقدام به ارزيابي وضعيت شاخص هاي رشد كودكان مي نمايد. 

   مهارت تأكيد كرد: همچنين غذاي توزيعي مهد كودكهاي روستايي از سوي مشاوران تغذيه، كاردانان روستايي و بهورزان مورد ارزيابي قرار گرفته و مشكلات موجود پيگيري خواهد شد. 

   وي اجراي اين گونه برنامه هاي مداخله اي را موجب جهت دهي يارانه هاي توزيعي به جمعيت هدف و كاهش سوء تغذيه در سطح كودكان روستايي عنوان نمود.