رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 31 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مهم ترين علل مرگ و مير

مهم ترين علل مرگ و مير: بيماريهاي ديابت، فشارخون بالا، بيماريهاي قلبي عروقي 
همراه با عوامل خطر كم تحركي و تغذيه ناسالم
 مهم ترين علل مرگ و مير  مهم ترين علل مرگ و مير
    
به گزارش واحد روابط عمومي مركزبهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجر، بهورزان تحت پوشش اين مركز بهداشت در خصوص پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي عروقي امروزدراين مركز، آموزش ديدند.

      دكتر عبدالحسين فرح بخش رئيس اين مركز بهداشت گفت: بيماريهاي ديابت، فشار خون بالا، بيماريهاي قلبي به همراه عوامل خطر كم تحركي، تغذيه ناسالم، مصرف دخانيات و غيره مهم ترين علل مرگ ومير هستند و به همين دليل سازمان جهاني بهداشت كنترل اين بيماري ها وعوامل زمينه ساز آنها را به عنوان هدف اصلي كاهش مرگ ومير به ميزان 25% تا سال 2025 تعيين كرده ا ست.

      وي افزود: در تمامي فعاليتهاي نظام بهداشتي، بهورز پيگير سلامت افراد تحت پوشش ومحور خدمات سلامتي به جامعه هدف مي باشد و ضمن ارائه خدمات اوليه به جمعيت تحت پوشش، اقدامات ومراقبتهاي مربوط به هر فرد در ساير سطوح مراقبت را پي گيري مي نمايد.

      در ادامه نيز دكتر راحله نظري گفت: فشار خون بالا يكي از عوامل خطر مهم سكته هاي قلبي ومغزي است و در دنيا حدود 62%بيماريهاي عروق مغزي،و 42% بيماريهاي عروق قلبي منتسب به فشار خون بالا است، اساس شناسايي ودرمان بيماري فشار خون بالا، اندازه گيري وبر آورد دقيق فشار خون هر فرد است و فشار خون بايد بر اساس چند اندازه گيري كه در موقعيتهاي جدا گانه و در طول يك دوره اندازه گيري شده است تشخيص داده شود و بهورز پس از رعايت نكات لازم در اندازه گيري فشار خون در صورت بالا بودن فشار خون فرد را به پزشك خانواده ارجاع مي دهد و فقط پزشك خانواده مي تواند تاييد كند فرد داراي بيماري فشارخون است.

      دكتر نظري خاطر نشان ساخت: براي پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون سه سطح پيشگيري مطرح است، در پيشگيري اوليه شناسايي افراد در معرض خطر نظير افراد چاق، كم تحرك ، افراد داراي تغذيه نا مناسب ، افراد سيگاري، صورت گرفته وآموزشهاي لازم در خصوص تغيير شيوه زندگي به آنان داده مي شودو مراقبتهاي دوره اي به منظور تشخيص زودرس فشار خون براي آنان انجام و در پيشگيري ثانويه تشخيص زود رس بيماري در افراددر معرض خطر با اندازه گيري منظم ودوره اي فشار خون صورت گرفته و جهت افرادي كه مبتلا به فشار خون تشخيص داده مي شوند مراقبت صحيح ودرمان صحيح، به منظور پيشگيري از بروز عوارض حاد ومزمن  و در پيشگيري ثالثيه غربالگري ومراقبت مبتلايان به فشار خون بالا از نظر تشخيص زود رس وبه موقع عوارض چشمي، كليوي ،قلبي و درمان بموقع اين عوارض انجام مي شود.

       دكتر نظري در خاتمه تاكيد كرد: در اجراي طرح پيشگيري وكنترل فشارخون بالا و اجراي تمامي سطوح مراقبت، بهورزان نقش بسيار مهم و حساسي را بعهده دارند و در مناطق روستايي در خط مقدم مراقبتها قرار دارند و بايستي تحت آموزشهاي موثر و لازم قرار گيرند.