رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

بازديد سرپرست دفتر سازمان بهداشت جهاني

بازديد سرپرست دفتر سازمان بهداشت جهاني

از مركزخدمات جامع سلامت احمدابن موسي(ع) درقلعه نو

 

   به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر هيئتي متشكل از سرپرست دفتر سازمان بهداشت جهاني درايران ((WHO وكارشناس اين سازمان همراه با معاون اموربين الملل وزارت بهداشت، و با همراهي مسوول پزشك خانواده استان فارس و معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه ، ضمن بازديد، از نزديك با نحوه ارائه خدمات در مركزجامع خدمات سلامت احمدابن موسي و مطب دكتر فرشيد فربدان درتاريخ شانزدهم اسفند 1395 آشنا شدند. دراين راستا دكتر عبدالحسين فرح بخش درپاسخ به به سوالات دكتر ثمين صديقي سرپرست دقترسازمان بهداشت جهاني درايران، درخصوص اين مركز و نحوه ارائه خدمات بهداشتي به مردم دراين مركز گفت: عمليات توسعه و تجهيز اين مركز جامع سلامت از سال 1394 در زميني به مساحت 500 متر مربع در دو طبقه شروع و درتيرماه1395 به پايان رسيد و موردبهره برداري قرارگرفت.

   وي افزود: هزينه هاي اين پروژه به مبلغ يك ميليارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي تأمين شد.دكترفرح بخش ادامه داد: با اجراي طرح تحول سلامت در منطقه در مركز جامع سلامت احمد بن موسي (ع) ، بسته كامل خدمات سلامت سطح يك با كمترين هزينه ودر بهترين فضا و باخدمات كيفي و كامل ترين خدمات سطح اول سلامت در دسترس مردم حاشيه شهر قرار گرفت. وي خاطر نشان ساخت: ويژگي اين خدمات اين است كه خدمات نام برده شده ، عدالت محور است و به همه گروههاي سني اين خدمت ارائه مي شود. رئيس مركز بهداشت شهداي والفجر با بيان اينكه تا كنون 80 درصد مردم خدمات بهداشتي دريافت نموده اند و داراي پرونده بهداشتي هستند گفت: اين مركز 7720 خانوار را تحت پوشش خود دارد و با يك پزشك متخصص، دو نفر پزشك خانواده و 6 مراقب سلامت، 1 نفر دندانپزشك دو نفر نيروي كارشناس آزمايشگاه، 1 نفر كارشناس بهداشت روان، 1 نفر كارشناس تغذيه، 1 نفر كارشناس بهداشت محيط، 1 نفر پذيرش و 1 نفر سرايدار به جمعيت 37هزارنفري اين منطقه خدمات بهداشتي درماني را در بخش هاي آزمايشگاه، مشاوره روان، تغذيه، شيردهي، بهداشت محيط، دندانپزشكي و ويزيت و مراقبت سلامتي به مردم ارائه مي نمايند.دراين بازديد ضمن ارائه گزارش كامل از روند اجراي برنامه پزشك خانواده وسامانه سيب دراين مركز ازسوي مسوولان وكارشناسان بهداشتي رييس مركزبهداشت والفجرگفت: سعي ما براين است از درمان محوري به سمت سلامت محوري جامعه نگر حركت كنيم. گفتني است عمليات احداث اوليه اين مركز جامع سلامت با نام مركز بهداشتي درماني و خانه بهداشت تركان شيراز از محل اعتبارات وزارت نفت در بهمن 1390 اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

 

 بازديد سرپرست دفتر سازمان بهداشت جهاني