رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

يك دوره كارگاه آموزشي 10 روزه آموزش بهداشت براي طلاب جديد الورود برگزار شد

توسط مركز بهداشت شهداي والفجر
يك دوره كارگاه آموزشي 10 روزه آموزش بهداشت براي طلاب جديد الورود برگزار شد

 

     به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، با توجه به اهميت آموزش و اطلاع رساني بهداشت به گروههاي هدف و ارتقاء سطح آگاهي آنان، يك دوره كارگاه آموزشي ده روزه آموزش بهداشت براي20 نفر از طلاب جديد الورود از تاريخ 5/11/93 لغايت 15/11/93 توسط واحد آموزش سلامت اين مركز در حوزه علميه منصوريه واقع در بين الحرمين برگزار شد. موضوعات آموزشي شامل بهداشت فردي، سلامت مردان ، پيشگيري از مصرف دخانيات ، بيماريهاي واگير ، ايدز، بهداشت مواد غذايي ، بيماريهاي مشترك انسان و دام، تالاسمي ، بيماريهاي قلبي عروقي ، ديابت و بهداشت روان توسط كارشناشان بهداشتي اين مركزبه شركت كنندگان ارائه شد. محمدعلي شاهيجاني مسوول واحد مبارزه با بيماريهاي واگير در اين خصوص گفت : دسترسي به آموزش ، پيشگيري ، مراقبت و درمان ايدز حق هر انسان است. لذا بايستي با مشاركت در اطلاع رساني همه را از اين حق بهره مند سازيم.  شايان ذكر است پس از برگزاري آزمون، در پايان دوره، به طلابي كه حد نصاب را بدست آورده بودند گواهينامه مربوطه اعطاء شد.